wiesje 640x480Wijziging bestuur

Op de ledenvergadering van 13 november jl. is naast het vaststellen van de begroting voor het jubileumjaar 2014 (dertigjarig bestaan) en het daarbij behorende activiteitenplan (zie ook elders op onze website) ook bij acclamatie vastgesteld dat de heren Hans van Dreumel (genealogie) en Harry Hoefkens (heemkunde/beeldbank) hun bestuurslidmaatschap verlengen.

Na tien jaar trouwe bestuursdienst heeft mevrouw Wiesje Dijkxhoorn aangegeven haar bestuurswerk af te sluiten. Voor haar grote inzet in de werkgebieden archeologie, monumenten en excursies en lezingen werd zijn terecht in het zonnetje gezet. Wiesje Dijkxhoorn vindt in de heer Jan Winkel (Mijdrecht) een enthousiast vervanger, waarmee de vergadering ook unaniem akkoord ging.

Veel dank aan Wiesje. Veel succes wensen we de heren Winkel, Hoefkens en Van Dreumel bij (de voortzetting van) hun bestuurswerk.