Agenda

Op donderdag 16 november is onze algemene ledenvergadering.

U kunt de agenda daarvaan hier inzien.

Na de algemene vergadering vertelt Hans van Kessel ons over onze betrokkenheid bij de Oude Hollandse Waterlinie.