Genver.nl

Voor degene die het nog niet hadden gelezen op Zoekakten.nl

Sinds gisteren (19 oktober 2014) is er een illegale versie van de voormalige site GenVer op internet aanwezig.
Toen gemeld werd, dat GenVer ging stoppen, zijn er enkele onverlaten geweest, die pogingen gedaan hebben om de volledige site van GenVer te copiëren.
Dat is gedeeltelijk gelukt, maar vrij snel zijn er verschillende IP-adressen volledig geblokkeerd.
Een dergelijk actie is onder andere gedaan door een bepaalde genealogische vereniging, die ik niet met naam en toenaam wil noemen.

Nadat zoekakten één maand actief was, is het abonnement van GenVer opgezegd.
Daarna volgde een korte periode van quarantaine. Een gebruikelijke procedure bij het laten vervallen van een site-naam.
Sinds 4 oktober j.l. is de naam genver.nl vrij gekomen.
Vrij snel daarna heeft iemand anders de site overgenomen. Op zich is daar niets mis mee.
Er had zich al een kandidaat gemeld voor genetische zaken.

Maar de persoon in kwestie is op dit moment, voor zover mogelijk, de site exact aan het opbouwen, zoals die er in het verleden uitzag.
Met overigens sterk verouderde pagina's.

Al met al een forse inbreuk op auteursrechten en databankrechten; kortom plagiaat.
Er zullen zo spoedig mogelijk juridische stappen genomen worden om de huidige genver tot zwijgen te brengen.
De huidige eigenaar verschuilt zich achter een email-adres, dat niet meer werkt. Een dubieuze praktijk.

Zoekakten.nl distantieert zich volledig van dergelijke onsmakelijke activiteiten.
Populariteit heeft blijkbaar ook donkere kanten.

 

bron: Zoekakten.nl