Uitnodiging Open Huis

OPEN HUIS
OP ZATERDAG 28 JANUARI
EN ZONDAG 29 JANUARI 2017

De Oudheidkamer van de Historische Vereniging De Proosdijlanden is verhuisd naar CROONSTADTLAAN 4A te MIJDRECHT.


Wij nodigen hierbij onze leden en belangstellenden van harte uit om de nieuwe ruimte te komen bezichtigen op:

- Zaterdag 28 januari 2017 vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur of op
- Zondag    29 januari 2017 vanaf 12.00 uur tot  16.00 uur

Tijdens de Open Huisdagen exposeert kunstschilderes AKKE FEDDEMA-FOKKER een deel van haar werk en ALEX VAN ANKEREN toont verschillende maquettes, waaronder het gemeentehuis van Mijdrecht. Met veel plezier kijken wij uit naar uw komst.

Onze vereniging is al jaren intensief bezig op het gebied van: Archeologie, Bibliotheek en documentatie, Genealogie, Heemkunde en Monumenten. Verschillende keren per jaar worden presentaties met beeld gegeven door gastsprekers(sters) over uiteenlopende interessante onderwerpen.

Indien u lid bent of wordt van onze vereniging ad € 17,50 per jaar kunt u deze presentaties bijwonen en ontvangt u per kwartaal ons mooie tijdschrift “De Proosdijkoerier” met boeiende verhalen over de geschiedenis van De Ronde Venen en Uithoorn,  geïllustreerd met bijpassende foto’s en afbeeldingen. 

 

(zie ook de bijlage voor nadere uitleg)
    
 

Bijlagen
nieuwsbrief_2_jan2017.pdf