AGENDA ALV NOVEMBER 2016

 

Aan de Leden van de Historische Vereniging “De Proosdijlanden”

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een ledenvergadering, welke zal worden gehouden op

Donderdag 17 november 2016

in het Verenigingsgebouw de Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis

Aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Opening door de heer J. Meulstee, voorzitter.

2. Verslag van de ledenvergadering van april 2016.
Dit verslag is hieronder in te zien

3. a. Bespreking beleid.

   b. Verslag van activiteiten.

   c. Voorstellen activiteiten 2017.
De diverse stukken zijn eveneens in te zien via onze website, deelpagina ‘bestuur’.

 

 

4. Bespreking en vaststellen van de begroting 2017
De financiële stukken leggen wij ter vergadering ter inzage. 
Mocht u vooraf inzage willen in de begroting voor 2017 dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, dhr. J. van Breukelen.
De begroting kunt u ook inzien door op 'begroting 2017' hierboven te klikken.
Met overigens een aanvulling aangaande kosten verhuizing en inrichting nieuwe verenigingsruimte ( 11.000,-).

 

 

5. Huisvesting vereniging


6. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: de heren H. van Dreumel (Mijdrecht) en H. Hoefkens (Wilnis) en Mw. M.J. van Bunningen (Mijdrecht).

Als nieuw bestuurslid voor de post Monumenten stellen wij voor Mw. W. Dijkxhoorn (Mijdrecht).

Dhr. J. Meulstee (Vinkeveen) treedt af als voorzitter, wij stellen hem opnieuw voor als bestuurslid met de portefeuille Redactie (Proosdijkoerier, nieuwsbrief en website).

Voor de functie van voorzitter stellen wij u voor om de heer Rob Blans (Mijdrecht) te benoemen.


7. Rondvraag en sluiting.

PAUZE

Na de algemene vergadering vertelt beroepsvisser Theo Rekelhof uit Kudelstaart over de palingvisserij. Zijn presentatie begint over de geschiedenis van de Westeinderplassen en het gebied eromheen. Rekelhof vertelt over de visserij in vroeger jaren en over vier generaties Rekelhof.

Het verhaal gaat aan de hand van een PowerPointpresentatie van honderd abeeldingen. Rekelhof houdt van interactie met het publiek. De presentatie is daardoor nooit saai en toegespitst op de interesse van de toehoorders.

Geschiedenis