Agenda Algemene Ledenvergadering

Aan de leden van de Historische Verenging “De Proosdijlanden”.
Hierbij wordt u uitgenodigd voor onze ledenvergadering, die zal worden gehouden op

Dinsdag 17 april 2018
in de Oudheidkamer
Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht
Aanvang 20.00 uur

Agenda:
1. Opening door de heer R. Blans, voorzitter
2. Verslag van de ledenvergadering van 16 november 2017
Dit verslag is hieronder in te zien en ter vergadering
3. Jaarverslag 2017
Dit verslag is hier in te zien en ter vergadering
4. Financieel Verslag 2017
Dit verslag is hier  in te zien en ter vergadering
5. Verslag kascommissie
Mevrouw Marie-José van Bunningen en de heer Joop Frankenhuizen zullen verslag doen van het controleren van de financiële administratie.
U kunt dit verslag ook hier lezen.
6. Voorstel verlening decharge bestuur
7. Benoeming nieuwe financiële commissie
8. Rondvraag
9. Sluiting

Na de pauze bieden we u de lezing over Sint-Petersburg door Henk Butink.
Een uitgebreide toelichting hierop kunt u ook hier inzien.