Lezing Beeldenstorm door Sander Wassing

In 2016 was het 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm plaatsvond en in 2017 wordt overal stilgestaan bij het 500e geboortejaar van de Reformatie. Dit momentum in de geschiedenis vormt een mooie gelegenheid om de verschillende uitingsvormen van de Beeldenstorm te laten zien. Ook in plaatsen waar men misschien niet meteen een verband ziet met het onderwerp: bijvoorbeeld waar het de dorpen in de Ronde Venen betreft!

In een verslag van de geloofssituatie in de streek aan het einde van de zestiende eeuw staat: Voorder te Vinck­eveen (zo men ver­staet) is de paep­sche afgoderie in uut­ter­licken ende aen­sienlicken gods­di­enst genoech open­baer­licken gedaen ende daegelix gepleecht.

Beeldenstorm

 

Vernieling van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen op 20 augustus 1566.
(
gravure gemaakt door Frans Hogenberg) Bron Wikipedia

Toch kregen ook de inwoners van de Ronde Venen te maken met deze roerige tijden. Zo werden er bijvoorbeeld in maart 1567 invallen gedaan in Wilnis, waar beeldenstormers zich schuilhielden.

 

Werd Alva’s harde hand ook in de Ronde Venen gevoeld?

Waren inwoners betrokken bij de onrust rondom de Beeldenstorm of was men hier juist trouw gebleven aan de Rooms-Katholieke kerk? Hoe gingen commissarissen van de Raad van Beroerten te werk en welke interessante bronnen heeft dit opgeleverd voor de lokale geschiedenis?

Tijdens zijn lezing op 12 september jl. stond Sander Wassing bij deze en andere vragen stil. De algehele conclusie van het boeiende betoog was evenwel dat onze regio weinig van de schermutselingen heeft meegekregen.  

Mooie plannen

Dinsdag 11 april was onze voorjaarsvergadering. In rap tempo handelde voorzitter Rob Blans de verschillende agendapunten af. Het was de eerste vergadering in onze nieuwe Oudheidkamer. En dat beviel prima. De aanwezigen waren onder de indruk van de moderne apparatuur. Mede door de inspanningen van Co Oudshoorn om een flink bedrag aan sponsoring binnen te slepen, realiseerden we een flinke tegemoetkoming in de verhuiskosten.
Op aangeven van de heren Hoekstra en Frankenhuizen is decharge verleend voor het keurige financiële beleid. Ook de plannen (en de financiën) van de Stichting Proosdijer Publicaties oogsten volop lof. Penningmeester Jan van Breukelen verklapte al dat we in de loop van dit jaar een speciale uitgave over de ‘kaart van Praalder’ gaan uitgeven (onder redactie van Dick Koeleman) en voor volgend jaar staat een speciale uitgave over de betrokkenheid van vele tientallen Rondeveense bewoners bij de V.O.C. op de rol (onder redactie van Chris Woerden). Daarnaast is de stichting direct betrokken bij het realiseren van informatieborden bij de diverse crashplaatsen van oorlogsvliegtuigen binnen onze gemeentegrenzen.

IMG 0008

 

Nederland en Amerika

Lezing door Gert Tetteroo
11 april 2017
Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a

hh200Na de pauze in onze jaarvergadering vertelde Gert Tetteroo, in een met diverse beelden geïllustreerd verhaal, over de oorsprong van onze historische banden met de V.S. Gert Tetteroo is directeur van het Spoorhuis te Vinkeveen, maar ook directeur van de stichting Henry Hudson 500. 
De banden tussen de Verenigde Staten van Amerika en Nederland zijn door de eeuwen heen altijd bijzonder hecht geweest. De oorsprong hiervan ligt in de ontdekkingstochten van Henry Hudson in de zeventiende eeuw. In 2009 was het vierhonderd jaar geleden dat Hudson het anker uitgooide bij Manhattan.
Zie ook onze nieuwsbrief van half april en onze Proosdijkoerier van juni a.s.

 

Cover mrt17Veel foto's en kleur

In het nieuwste nummer van ons kwartaalblad staat deze keer weer een hele reeks van regionaal historische verhalen. Joop Frankenhuizen beschrijft de situatie van Wilnis in de laatste paar eeuwen. Stef Veerhuis knipte weer diverse 'nieuwtjes' uit 'Ons Weekblad' van 1931. Chris Woerden vervolgt zijn uiteenzetting over de Mennonietenbuurt en Ron Hartsink herinnert ons aan een fraaie wandeling door het dorp Abcoude.

Dit alles vindt u aangevuld met het laatste deel over het stoombootvervoer over de Amstel (Stef Veerhuis), nog een klein artikel over het gemeentewapen (Piet van Buul), diverse foto's van de Heinoomsvaart, genealogiesites, verenigingsnieuws en de uitnodiging voor onze ledenvergadering van 11 april (in de nieuwe oudheidkamer aan de Croonstadtlaan).

Kortom: weer een uitstekend gevuld en prachtig opgemaakt nieuw nummer van onze alom gewaardeerde Proosdijkoerier, dat u met plezier zult doornemen.