Op donderdag 16 november is onze algemene ledenvergadering.

U kunt de agenda daarvaan hier inzien.