Cover dec13Decembernummer Proosdijkoerier

Het decembernummer van onze Proosdijkoerier is weer rijk gevuld met een grote diversiteit aan regionaal historische verhalen.

Zo vertelt Stef Veerhuis over hoe de nachtwaker en de veldwachter aan het einde van de negentiende eeuw hun werk deden in de Amstelhoek. Fred de Wit bespreekt de geschiedenis van de melkboer in de eerste helft van de twintigste eeuw en Fons Compier vervolgt zijn verhaal over Nessersluis.

wiesje 640x480Wijziging bestuur

Op de ledenvergadering van 13 november jl. is naast het vaststellen van de begroting voor het jubileumjaar 2014 (dertigjarig bestaan) en het daarbij behorende activiteitenplan (zie ook elders op onze website) ook bij acclamatie vastgesteld dat de heren Hans van Dreumel (genealogie) en Harry Hoefkens (heemkunde/beeldbank) hun bestuurslidmaatschap verlengen.

persberdoccentr - kopie 640x480Documentatiecentrum weer open

Met voortschrijdend inzicht brengen onze medewerkers van het documentatiecentrum historisch lezenswaardige en ook vaak aangename feiten en wetenswaardigheden in een catalogus bijeen. Niet alleen historische informatie over het grondgebied van De Ronde Venen, maar ook de wijde omgeving levert een bijdrage door middel van geschreven teksten, foto’s en prenten.

21 november algemene najaars ledenvergadering