schaatsen2Lezing Schaatsnatie

Een select, maar zeer betrokken gezelschap was 25 februari getuige van een leuke geschiedenisles over Nederland als schaatsnatie; hoe toepasselijk in de week van de afronding van de zo succesvolle winterspelen. Het nawoord van de heer Toon van Kempen, met uitleg over diverse schaatsen uit vroeger jaren, maakte de avond compleet. 

proostenhoed1 640x480Proostenhoed onthuld

Afgelopen woensdag 18 december heeft onze nestor Fred de Wit in de ontvangstzaal van het gemeentehuis de ‘Proostenhoed’ onthuld. Samen met wethouder Schouten liet Fred, een van de grondleggers van onze vereniging, het doek verdwijnen dat de oude gevelsteen van het vroegere Proostenhuis bedekte.

Het Proostenhuis was de middeleeuwse woonburcht van de plaatselijke gezagsdragers in onze omgeving. Op de plaats van de rondweg ter hoogte van de hervormde Janskerk in Mijdrecht heeft het kasteel van weleer gestaan. Op deze voor onze regio zo belangrijke historische plek zal begin volgend jaar nog een inlichtingenbord komen met aanvullende uitleg over het gebouw en zijn bewoners.

Cover dec13Decembernummer Proosdijkoerier

Het decembernummer van onze Proosdijkoerier is weer rijk gevuld met een grote diversiteit aan regionaal historische verhalen.

Zo vertelt Stef Veerhuis over hoe de nachtwaker en de veldwachter aan het einde van de negentiende eeuw hun werk deden in de Amstelhoek. Fred de Wit bespreekt de geschiedenis van de melkboer in de eerste helft van de twintigste eeuw en Fons Compier vervolgt zijn verhaal over Nessersluis.

wiesje 640x480Wijziging bestuur

Op de ledenvergadering van 13 november jl. is naast het vaststellen van de begroting voor het jubileumjaar 2014 (dertigjarig bestaan) en het daarbij behorende activiteitenplan (zie ook elders op onze website) ook bij acclamatie vastgesteld dat de heren Hans van Dreumel (genealogie) en Harry Hoefkens (heemkunde/beeldbank) hun bestuurslidmaatschap verlengen.