wiesje 640x480Wijziging bestuur

Op de ledenvergadering van 13 november jl. is naast het vaststellen van de begroting voor het jubileumjaar 2014 (dertigjarig bestaan) en het daarbij behorende activiteitenplan (zie ook elders op onze website) ook bij acclamatie vastgesteld dat de heren Hans van Dreumel (genealogie) en Harry Hoefkens (heemkunde/beeldbank) hun bestuurslidmaatschap verlengen.

persberdoccentr - kopie 640x480Documentatiecentrum weer open

Met voortschrijdend inzicht brengen onze medewerkers van het documentatiecentrum historisch lezenswaardige en ook vaak aangename feiten en wetenswaardigheden in een catalogus bijeen. Niet alleen historische informatie over het grondgebied van De Ronde Venen, maar ook de wijde omgeving levert een bijdrage door middel van geschreven teksten, foto’s en prenten.