Monumenten

Hoewel de gemeente De Ronde Venen niet in het bezit is van oude historische stads- of dorpskernen, blijken er zich in het uitgestrekte gebied van deze gemeente nog vele oude en waardevolle panden en objecten te bevinden. Sedert 1996 heeft de gemeente De Ronde Venen in samenwerking met de Provinciale Utrechtse Monumentencommissie en de historische vereniging “De Proosdijlanden” geïnventariseerd welke panden, objecten en gebieden in aanmerking kwamen voor plaatsing op een gemeentelijke monumentenlijst, naast de rijksmonumentenlijst. Dit heeft geresulteerd in de hier te vinden monumenten. Leden van de historische vereniging werken momenteel aan het verstrekken van korte informatie over elk monument, wat te zijner tijd volledig via deze website te raadplegen zal zijn. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens van het advies van de Provinciale Utrechtse Monumentencommissie uit 1996 en van de gegevens vanuit het Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) van de Provincie Utrecht.