OPEN HUIS
OP ZATERDAG 28 JANUARI
EN ZONDAG 29 JANUARI 2017

Onze Oudheidkamer is verhuisd naar CROONSTADTLAAN 4A te MIJDRECHT. 
Wij nodigen hierbij onze leden en belangstellenden van harte uit om de nieuwe ruimte te komen bezichtigen op:

- Zaterdag 28 januari 2017 vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur of op
- Zondag 29 januari 2017 vanaf 12.00 uur tot  16.00 uur

Tijdens de Open Huisdagen exposeert kunstschilderes AKKE FEDDEMA-FOKKER een deel van haar werk en ALEX VAN ANKEREN toont verschillende maquettes, waaronder het gemeentehuis van Mijdrecht.

Met veel plezier kijken wij uit naar uw komst.
   
 

Rob Blans pakt voorzittershamer

Op de algemene ledenvergadering van 17 november jl. hebben onze leden een nieuwe voorzitter benoemd. Aftredend voorzitter Jaap Meulstee gaat zijn vizier binnen het bestuur vooral richten op het kwartaalblad De Proosdijkoerier. Voor de opengevallen vacature is de heer Rob Blans (Mijdrecht) bereid gevonden om de voorzittershamer over te nemen.

robbl klRob Blans is 68 jaar, getrouwd en heeft vier kinderen en vier kleinkinderen. Hij studeerde geodesie in Delft, alwaar zijn belangstelling voor het maken van kaarten is gewekt. Na zijn afstuderen en de vervulling van de dienstplicht als terreinmeetofficier (weer kaarten) werkte hij gedurende 41 jaar in de ICT, van programmeur tot lid van de Raad van Bestuur van CMG (nu CGI).
Als vrijwilliger heeft Rob gedurende ruim 40 jaar allerlei bestuursfuncties vervuld bij Scouting Nederland, voornamelijk op gewestelijk en landelijk niveau. Van 2006 tot 2014 was hij lid van de gemeenteraad van De Ronde Venen. Rob heeft altijd veel belangstelling gehad voor geschiedenis en gaat zich daar nu verder in verdiepen binnen de Historische Vereniging De Proosdijlanden.

Na zijn benoeming sprak Blans zijn dank uit voor het gestelde vertrouwen en benadrukte nog eens dat het werken met de regionale geschiedenis een interessante en uitdagende bezigheid is, die hij met veel plezier uitoefent.

RABOBANK VERLENGT SPONSORING PROOSDIJLANDEN

Afgelopen week is het sponsorcontract tussen de historische vereniging De Proosdijlanden en Rabobank Rijn en Veenstromen opnieuw verlengd. Regiodirecteur Ronald Meijer en vicevoorzitter van de Proosdijlanden Co Oudshoorn waren het ook dit jaar weer snel eens. Met een wederzijdse handtekening is het contract opnieuw verlengd en kan de historische vereniging met de financiële ondersteuning van de Rabobank haar publicitaire activiteiten aangaande onze regionale historie nog beter voortzetten.

Rabocontract 2016kl

Op de foto: Rabobankdirecteur Meijer links en Proosdijlanden PR-man Oudshoorn rechts.

We verhuizen

Hieronder een sfeerimpressie van de overheveling van onze spullen van Vinkeveen (collage 1) naar Mijdrecht (collage 2)

Met dank aan diverse werkgroep- en bestuursleden.

 

Verhuizing1 kl

Verhuizing2 kl

 

Met dank aan de vele vrijwilligers is de nieuwe oudheidkamer
schoongemaakt, aangekleed en ingericht.

U ziet de aparte vergaderruimte, de documentatie- annex werkruimte, de brede gevel, de keuken, de verhuizers,
en de nog lege grote ruimte, er is een aparte garderobe naast de entree, een lift en een trap en een speciale voorhal.