Decembereditie Proosdijkoerier beschikbaarCover dec16

Het vierde nummer van jaargang 32 van ons kwartaalblad is uit. Wederom een bijzonder aantrekkelijk blad met diverse verhalen uit de regionale geschiedenis.

Zo is er een actueel interessant verhaal over het nieuwe gemeentewapen en de nieuwe ambtsketen. Een artikel over de samenvoeging van de verschillende deelgemeenten in De Ronde Venen. Een stuk over de snelweg A2, over Vinkeveen na de oorlog en een fraaie fotoserie over Bozenhoven. Een nostalgisch verhaal over 'man en paard' langs de Amstel en een eerste deel over de Mennonietenbuurt.

Het geheel ziet er weer schitterend uit aangevuld met diverse nieuwtjes, alsook advertenties en mededelingen uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Kortom, een editie die menig lezer weer met plezier zal verslinden in de al even nostalgische decembermaand.

Bestuur en redactie wensen alle leden en andere geschiedenisliefhebbers hele fijne feestdagen en een bijzonder goede start van 2017.

kerst16

Rob Blans pakt voorzittershamer

Op de algemene ledenvergadering van 17 november jl. hebben onze leden een nieuwe voorzitter benoemd. Aftredend voorzitter Jaap Meulstee gaat zijn vizier binnen het bestuur vooral richten op het kwartaalblad De Proosdijkoerier. Voor de opengevallen vacature is de heer Rob Blans (Mijdrecht) bereid gevonden om de voorzittershamer over te nemen.

robbl klRob Blans is 68 jaar, getrouwd en heeft vier kinderen en vier kleinkinderen. Hij studeerde geodesie in Delft, alwaar zijn belangstelling voor het maken van kaarten is gewekt. Na zijn afstuderen en de vervulling van de dienstplicht als terreinmeetofficier (weer kaarten) werkte hij gedurende 41 jaar in de ICT, van programmeur tot lid van de Raad van Bestuur van CMG (nu CGI).
Als vrijwilliger heeft Rob gedurende ruim 40 jaar allerlei bestuursfuncties vervuld bij Scouting Nederland, voornamelijk op gewestelijk en landelijk niveau. Van 2006 tot 2014 was hij lid van de gemeenteraad van De Ronde Venen. Rob heeft altijd veel belangstelling gehad voor geschiedenis en gaat zich daar nu verder in verdiepen binnen de Historische Vereniging De Proosdijlanden.

Na zijn benoeming sprak Blans zijn dank uit voor het gestelde vertrouwen en benadrukte nog eens dat het werken met de regionale geschiedenis een interessante en uitdagende bezigheid is, die hij met veel plezier uitoefent.

Paling geserveerd en te koop

Na de algemene vergadering donderdag 17 november jl. vertelde beroepsvisser Theo Rekelhof uit Kudelstaart een humorvol en rijk met ilustraties gelardeerd verhaal over de palingvisserij. Zijn presentatie begon over de geschiedenis van de Westeinderplassen en het gebied eromheen. Rekelhof vertelde over de visserij in vroeger jaren en over vier generaties Rekelhof.
Op de avond zelf werden de bezoekers verwend met een toastje paling en er was tevens gelegenheid om een portie gefileerde paling (geseald verpakt) te kopen.

 

14 Rekelhofpaling

 

 

RABOBANK VERLENGT SPONSORING PROOSDIJLANDEN

Afgelopen week is het sponsorcontract tussen de historische vereniging De Proosdijlanden en Rabobank Rijn en Veenstromen opnieuw verlengd. Regiodirecteur Ronald Meijer en vicevoorzitter van de Proosdijlanden Co Oudshoorn waren het ook dit jaar weer snel eens. Met een wederzijdse handtekening is het contract opnieuw verlengd en kan de historische vereniging met de financiële ondersteuning van de Rabobank haar publicitaire activiteiten aangaande onze regionale historie nog beter voortzetten.

Rabocontract 2016kl

Op de foto: Rabobankdirecteur Meijer links en Proosdijlanden PR-man Oudshoorn rechts.