Lezing over kamp Sobibor uitgesteld!

Door de aangescherpte coronamaatregelen kunnen we de geplande lezing van Ivar Schute op 21 oktober a.s. helaas niet door laten gaan. 
We hopen de lezing in betere tijden alsnog te kunnen aanbieden.

 

Lezing over Schildersbedrijf Mulckhuyse UITGESTELD

Helaas kunnen we ook de lezing van Greet en Marjolein Stappers over het schildersbedrijf van de familie Mulckhuyse in de negentiende en twintigste eeuw niet aanbieden voals we bedoelen. We bewaren ook dit verhaal voor later!

 

Wereldwijd oorlog
Een lezing door Peter van Golen.

Digitale lezing

Oorspronkelijk was deze lezing bedoeld voor het slotstuk van onze algemene ledenvergadering van 23 april jl. Door alle maatregelen rond het Covid-19-virus kon dit helaas niet doorgaan. Een alternatief is bedacht. In de Oudheidkamer is door Arie Noteboom een filmopname gemaakt van het voor die avond bedoelde verhaal.
Peter van Golen vertelt over de Tweede Wereldoorlog, bespreekt de impact van deze donkere periode op de bevolking en vult dit aan met passende beelden. In het eerste deel behandelt Peter de Europese politiek en de aanleidingen tot de oorlog. In het tweede deel bespreekt hij de Nederlandse politiek en de regionale en persoonlijke gevolgen voor de Rondeveense dorpen in de periode 1940-1945. Het geheel is doorspekt met persoonlijke herinneringen en anekdotes. Ieder deel duurt ongeveer negenentwintig minuten.
U kunt de lezing zien door hier te klikken op.
 

Jaarverslag 2019 geplaatst

CoronaVanwege de crisissituatie rond het Covid-19 virus zijn wij genoodzaakt om alle verenigingsactiviteiten voor onbepaalde tijd op te schorten. Alle lezingen, bijeenkomsten, vergaderingen en excursies van de komende maanden zijn afgelast.
Zo ook onze algemene vergadering van 23 april en de lezing van die avond door Peter van Golen. Vervelend, maar het is niet anders.
Toch hebben we gemeend om u nu alvast inzage te geven in het jaarverslag over het verenigingsjaar 2019 en het daaraan toegevoegde verslag van de kascommissie. Zie hiervoor het tabblad 'algemene ledenvergadering' onder het menu 'vereniging'. Vooralsnog schatten we in dat we de voorjaarsvergadering pas veel later dit jaar kunnen houden, misschien zelfs gekoppeld aan onze najaarsvergadering.

Zodra er meer helderheid is over de mogellijkheden om weer lezingen en andere activiteiten te organiseren, zullen we dat tijdig bekend maken. Houd u de landelijke en regionale berichtgeving in de gaten.
Graag verwijzen we u naar de edities van onze nieuwsbrieven, de Proosdijkoerier en Proosdijkroniek. Op onze website kunt u oude exemplaren inzien, klik daarvoor op het tabblad 'publicaties'.