genealogie nov14 001 KopieGenealogie inloopmiddag

U heeft al van alles geprobeerd en inmiddels toe moeten geven dat het zonder hulp van anderen misschien wel voor altijd een vraagteken zal blijven. Leden van de werkgroep genealogie binnen onze vereniging willen u een luisterend oor bieden.
Misschien lukt het om samen nieuwe mogelijkheden aan te reiken in de zoektocht naar uw verre voorouders. U moet maar denken, twee weten meer dan een en bovendien steekt u er altijd wel wat van op.
Wij stellen het op prijs wanneer u zich vooraf even aanmeldt (bij Stef Veerhuis: 06-81144150). Niet alleen om zo uw wensen en vragen voor te kunnen bereiden, maar vooral vanwege onze beschikbare werkgroepleden en computers. Desondanks is iedereen, lid of geen lid, weer welkom.
Wij adviseren u om een USB stick mee te nemen.
Dit laatste helpdeskmoment van het voorseizoen 2017 staat gepland voor maandag middag 3 april a.s. om 13.30 uur in onze verenigingsruimte aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. Onze Oudheidkamer is open vanaf 13.15 uur en de toegang is gratis.

Nederland en Amerika

Lezing door Gert Tetteroo
11 april 2017
Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a

hh200Na de pauze in onze jaarvergadering, om ongeveer 20.45 uur, vertelt Gert Tetteroo, in een met diverse beelden geïllustreerd verhaal, over de oorsprong van onze historische banden met de V.S. Gert Tetteroo is directeur van het Spoorhuis te Vinkeveen, maar ook directeur van de stichting Henry Hudson 500. 
De banden tussen de Verenigde Staten van Amerika en Nederland zijn door de eeuwen heen altijd bijzonder hecht geweest. De oorsprong hiervan ligt in de ontdekkingstochten van Henry Hudson in de zeventiende eeuw. In 2009 was het vierhonderd jaar geleden dat Hudson het anker uitgooide bij Manhattan. De actuele situatie rond de benoeming van Donald Trump als president komt eveneens ter sprake.

Wij zien u graag dinsdag 11 april op de Croonstadtlaan 4a in Mijdrecht.

 

Cover mrt17Veel foto's en kleur

In het nieuwste nummer van ons kwartaalblad staat deze keer weer een hele reeks van regionaal historische verhalen. Joop Frankenhuizen beschrijft de situatie van Wilnis in de laatste paar eeuwen. Stef Veerhuis knipte weer diverse 'nieuwtjes' uit 'Ons Weekblad' van 1931. Chris Woerden vervolgt zijn uiteenzetting over de Mennonietenbuurt en Ron Hartsink herinnert ons aan een fraaie wandeling door het dorp Abcoude.

Dit alles vindt u aangevuld met het laatste deel over het stoombootvervoer over de Amstel (Stef Veerhuis), nog een klein artikel over het gemeentewapen (Piet van Buul), diverse foto's van de Heinoomsvaart, genealogiesites, verenigingsnieuws en de uitnodiging voor onze ledenvergadering van 11 april (in de nieuwe oudheidkamer aan de Croonstadtlaan).

Kortom: weer een uitstekend gevuld en prachtig opgemaakt nieuw nummer van onze alom gewaardeerde Proosdijkoerier, dat u met plezier zult doornemen.


Nieuwe ruimte geopend

Bij de officiële openingsceremonie van ons nieuwe onderkomen was het een gezellig druk. Vrijdag 27 januari werd onze ‘nieuwe Oudheidkamer’ door burgemeester Maarten Divendal officieel opengesteld.
De burgemeester onthulde gezamenlijk met voorzitter Rob Blans vergezeld van een enorme knal en confetti het naambord (foto links). Honderd aanwezigen (foto rechts) hieven daarbij een speciaal glas bubbels. Burgemeester Divendal sprak over de waarde van historisch besef en hij benadrukte het belang van de inzet van vrijwilligers (foto rechtsonder: broers Braamskamp bevestigen bord). De burgemeester overhandigde een exemplaar van de zojuist beschikbaar gekomen gemeentevlag aan voorzitter Blans.
Rob Blans ging in op de geschiedenis van de vereniging. Hij noemde de verschillende ‘woonplaatsen’ van de club: het Prinsenhuis, het gemeentehuis, Museum De Ronde Venen en de laatste jaren het Dorpshuis in Vinkeveen. En dan nu een flinke ruimte aan de Croonstadtlaan. Een mooie plek waar de diverse werkgroepen van de vereniging prima hun activiteiten kunnen doen.

Burgemeester en Rob doen openingshandeling klVeel belangstelling kl


 

 

 

Het verhaal van Rob werd ondersteund met beelden uit het verleden, een presentatie verzorgd door het Mijdrechtse Event Station van John den Hollander. Rob noemde ook diegenen, die het financieel mogelijk gemaakt hebben om de verhuizing en nieuwe inrichting van de Oudheidkamer te bekostigen: SC Johnson Europlant BV, Stichting Ronde Venen Fonds, G. Brouwer & Zoon Fournituren, Rabo Dichtbij Fonds, P.A. van Rooyen Verhuizingen BV, ABN-AMRO, Event Station, Drukkerij Avanti, Dirkedaen en V.d. Wilt Gerbera's.

De vele aanwezigen waren vol lof over de prachtige ruimte en de vele mogelijkheden, die de historische vereniging nu heeft om haar historische arbeid te doen en te presenteren. Maar ook de presentatie van de schilderijen van Akke Feddema-Fokker en de maquettes van Alex van Ankeren (foto linksonder) oogsten veel lof.
De twee open dagen op zaterdag en zondag brachten op beide dagen nog vele tientallen belangstellenden op de been, die eveneens met veel plezier en complimenten het nieuwe onderkomen kwamen bekijken. (de eerste drie foto's met dank aan Henk Butink)

Akke en Alex klBraamskamp broers bevestigen bord kl