Vrijwilligersdag gezellig geslaagd

Zaterdag 7 oktober waren een kleine veertig vrijwilligers van onze vereniging bijeen in de Oudheidkamer aan de Croonstadtlaan in Mijdrecht. Werkgroepleden, bezorgers, bestuursleden en schrijvers van de Proosdijkoerier. Met elkaar luisterden zij naar de voordrachten vanuit de diverse werkgroepen: over de Proosdijkoerier, het documentatiecentrum, archeologie, de PR-groep, monumenten en genealogie. Tussendoor volop tijd om gezellig met elkaar te kletsen en een kopje koffie of thee alsook een voortreffelijke lunch te nuttigen (keurig verzorgd door de dames Braamskamp). Kortom een leuke dag, die zeker een vervolg zal krijgen.

vrijwilligersdag 2 klvrijwilligersdag kl

Lezing Oude Hollandse Waterlinie

Door Hans van Kessel
Speuren in het landschap van Dooijersluis tot fort Nigtevecht.

14 leger OHW

We kennen de Stelling van Amsterdam, de Grebbelinie, wellicht de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de IJssellinie. De Oude Hollandse Waterlinie was de eerste in deze reeks.

Het heeft lang geduurd voordat deze linie in de belangstelling kwam te staan. Waarom was er wel belangstelling voor de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en niet voor de Oude? In het landschap is er weinig van te zien, dus ging Hans van Kessel naarstig op zoek naar sporen. We kunnen nu een aantal plaatsen met enige zekerheid aanwijzen. In zijn verhaal gaat hij onder meer terug naar de zeventiende eeuw.

De Gouden Eeuw; de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was een van de machtigste landen. Na de vrede van Munster in 1648 steeg de welvaart en nam de macht toe. Maar…in het rampjaar 1672 kwam er oorlog met Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Munster en Keulen. De verdediging, vooral tegen de Fransen, vond plaats door het onder water zetten van grote delen van het land om te voorkomen dat de vijand de grote steden kon bereiken. Voor het eerst werd op grote schaal gebruik gemaakt van inundaties.   

De Fransen kwamen in november. Vanuit Utrecht, dat op 21 juni was veroverd, vielen ze het gebied binnen. Vanuit Nieuwer ter Aa konden ze op 4 november 1672 Demmerik via de Ter Aase Zuwe bereiken. Daar werd ter hoogte van het huidige café De Schans kwartier gemaakt. De opmars liep van Vinkeveen naar Waverveen. Vervolgens naar Botshol, Baambrugge en Abcoude. Ter hoogte van het huidige (toen nog niet bestaande) Fort Nigtevecht werd Nigtevecht binnengevallen. Hoe heeft het zover kunnen komen dat Waverveen, Botshol, Baambrugge, Abcoude en Nigtevecht onder de voet werden gelopen?
Op deze en andere vragen rond de waterlinie geeft Van Kessel zijn antwoorden.


Inmiddels is er ook een stichting OHW, die de Unie van Vestingsteden heeft opgericht. Er loopt een OHW-wandelpad door onze gemeente. In 2022 is het 350 jaar geleden dat de Oude Hollandse Waterlinie is ontstaan. Een mooie gelegenheid voor hernieuwde aandacht.
De lezing is op donderdag 16 november en begint rond 20.45 uur na de algemene ledenvergadering in de Oudheidkamer aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht.

 

Mooie plannen

Dinsdag 11 april was onze voorjaarsvergadering. In rap tempo handelde voorzitter Rob Blans de verschillende agendapunten af. Het was de eerste vergadering in onze nieuwe Oudheidkamer. En dat beviel prima. De aanwezigen waren onder de indruk van de moderne apparatuur. Mede door de inspanningen van Co Oudshoorn om een flink bedrag aan sponsoring binnen te slepen, realiseerden we een flinke tegemoetkoming in de verhuiskosten.
Op aangeven van de heren Hoekstra en Frankenhuizen is decharge verleend voor het keurige financiële beleid. Ook de plannen (en de financiën) van de Stichting Proosdijer Publicaties oogsten volop lof. Penningmeester Jan van Breukelen verklapte al dat we in de loop van dit jaar een speciale uitgave over de ‘kaart van Praalder’ gaan uitgeven (onder redactie van Dick Koeleman) en voor volgend jaar staat een speciale uitgave over de betrokkenheid van vele tientallen Rondeveense bewoners bij de V.O.C. op de rol (onder redactie van Chris Woerden). Daarnaast is de stichting direct betrokken bij het realiseren van informatieborden bij de diverse crashplaatsen van oorlogsvliegtuigen binnen onze gemeentegrenzen.

IMG 0008

 

Nederland en Amerika

Lezing door Gert Tetteroo
11 april 2017
Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a

hh200Na de pauze in onze jaarvergadering vertelde Gert Tetteroo, in een met diverse beelden geïllustreerd verhaal, over de oorsprong van onze historische banden met de V.S. Gert Tetteroo is directeur van het Spoorhuis te Vinkeveen, maar ook directeur van de stichting Henry Hudson 500. 
De banden tussen de Verenigde Staten van Amerika en Nederland zijn door de eeuwen heen altijd bijzonder hecht geweest. De oorsprong hiervan ligt in de ontdekkingstochten van Henry Hudson in de zeventiende eeuw. In 2009 was het vierhonderd jaar geleden dat Hudson het anker uitgooide bij Manhattan.
Zie ook onze nieuwsbrief van half april en onze Proosdijkoerier van juni a.s.