Proosdijkoerier Juni

cover juni18Het juninummer 2018 van de Proosdijkoerier. Hierin duiken we met Joop Frankenhuizen in de krantenarchieven van de Tweede Wereldoorlog. Stef Veerhuis vervolgt zijn verhaal over het ‘interbellum van burgemeester Padmos’. Honderd jaar kiesrecht is een onderwerp waar Piet van Buul zich in heeft vastgebeten. Vinkeveen en Waverveen rond 1933 is opnieuw het onderwerp van Fons Compier. Een beeldend verhaal over de Heilig Hartkerk in Vinkeveen laat ons de bijzondere kenmerken zien van deze beeldbepalende ‘kathedraal’. Een culturele bijdrage over de ‘vergeten’ musicus Harry Günther ligt ten grondslag aan het artikel van Chris Woerden. Ook Arie Bloed en Piet Koster beschrijven een musicus: de Waverveense organist Piet Gijzen. De archeologie krijg aandacht via de bijdrage van Pieter Sipkema en Wiesje Dijkxhoorn, terwijl Peter van Golen de geologische ontwikkeling van onze omgeving beschrijft. Ten slotte nog wat nostalgische beelden uit het familiearchief van Driekus Redegeld en enkele 'briefhoofden van toen'. Kortom, een grote diversiteit met veel verschillende, interessante, regionaal belangwekkende artikelen. Alweer een editie, die u niet wilt missen!
Bent u nog geen lid, meld u dan nu aan.

Tentoonstelling 5 mei

Herinneringen aan oorlog, verzet en bevrijding
In het kader van de activiteiten rond het Bevrijdingsconcert in het Monument Johannes de Doper, organiseerden we op zaterdag 5 mei een tentoonstelling met uniek materiaal uit de Tweede Wereldoorlog.
De tentoonstelling vond plaats in Galerie Boven Verwachting, Herenweg 298a (nabij de Driehuiskerk) in Wilnis. 

Met ongeveer 250 bezoekers was de tentoonstelling een doorslaand succes. Alle eer aan de drie regionale verzamelaars: Jan Compier, Chris vd Linden en Kees vd Wilt. Zij gaven blijk van hun passie voor de geexposeerde voorwerpen en gaven aan menig geinteresseerd bezoeker volop uitleg. De aanwezige Canadese gasten waren vol lof over de organisatie en ook onze regionale bezoekers waren uiterst content met het gebodene. Waarvan akte!
 
In de tentoonstelling kreeg de bezoeker inzicht in het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, zoals zich dat in De Ronde Venen heeft afgespeeld. Het ging hierbij om een aantal specifieke periodes: mei 1940, de inval van de Duitsers; mei 1942, de verdrukking en vervolging, mei 1944, de hongerwinter en de inundatie van de polder Groot Mijdrecht en mei 1945, de bevrijding.


Chris kl2JC winterhulpKees WO2 14
Chris van der Linden liet materiaal zien over de in onze omgeving gecrashte vliegtuigen.
Jan Compier leverde materiaal over het verzet en de vervolging met enig accent op Jodenvervolging en over de inundatie van de polder Groot Mijdrecht.
Kees van der Wilt nam ons via de persoonlijke uitrusting van militair personeel en wapentuig van het Amerikaanse leger mee naar de Bevrijdingsdag en de periode hierna. Kortom er was veel te zien die vijfde mei.

Al met al een uitstekende presentatie van de voor de regio belangrijke geschiedenis!

Lezing Derk Boswijk bijzonder geslaagd

De lezing van derk Boswijk over zijn familiegeschiedenis (Treur en Verboom) is een doorslaand succes gebleken. Onze Oudheidkamer liep vol met vele tientallen familieleden en andere belangstellenden. Derk Boswijk (Wilnis/Kockengen) kwam in het bezit van een stapeltje brieven, documenten en foto’s uit het leven van overgrootvader Cornelis Treur en opa Peter Treur was dat voor hem aanleiding om op zoek te gaan naar de geschiedenis van de familie Treur. Die speelt zich deels in Amerika en voor een groot deel in De Ronde Venen en het Groene Hart af. Derk plaatste de belevenissen van de familie uit het begin van de vorige eeuw in het perspectief van de ontwikkelingen uit die periode rond de eerste wereldoorlog. Hij schreef er een familieroman over en vertelde deze avond een rijk geillustreerd verhaal. Na afloop konden de kopers van zijn roman het boek laten signeren door de spreker.

Derk Boswijk 1Derk Boswijk 2

 

Presentatie boekje Rondeveense polders

Donderdag 23 november overhandigde Dick Koeleman het eerste exemplaar van zijn nieuwste boekje 'De Rondeveense polders' aan de zojuist herbenoemde burgemeester Maarten Divendal. In het boekje beschrijft Dick de zogeheten manuscriptkaart van Praalder. In de toelichting die Dick ter plekke gaf op zijn onderzoekstocht legde de schrijver uit hoeveel interessante details op deze kaart te zien zijn.

IMG 0168aIMG 0134a


De presentatie kende een zeer gewaardeerde, muzikale ondersteuning door de 'Singers for Sisters', op deze avond een vijftal enthousiaste muzikanten uit onze dorpen, die zich inzetten voor Sisters Hope, een organisatie die onderzoek naar borstkanker financieel mede mogelijk maakt.

Alle leden van onze vereniging ontvangen het boekje 'De Rondeveense polders' met de daarbij behorende reproductie van de bewuste kaart, tegelijk met het decembernummer van de Proosdijkoerier als eindejaarsgeschenk van de Stichting Proosdijer Publicaties.
De uitgave is overigens ook los te koop voor 7,90 euro.