Over hondenkarren, burgemeesters en sluizen

Het decembernummer van onze Proosdijkroniek staat weer boordevol Rondeveense dorpsverhalen. Een gemotiveerde groep schrijvers biedt het lezerspubliek een grote variatie aan nostalgische verhalen.

In deze editie krijgen de diverse sluizen aan de Ringvaart van de Ronde Venen een heldere toelichting, door de archivarissen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Karin Kuilboer en Annemieke de Boer. Chris Woerden beschrijft de activiteiten van vroegere kaashandelaren en Marjolein Stappers vertelt over de oorsprong van onze kerstornamenten. Suzanne Lekkerkerker geeft vanuit het RHC Breukelen een archiefbijdrage over een aantal markante burgemeesters van onze dorpen.

Hondenkar Abcoude Stationsstraat

De publicatie ‘Bezet en Verzet’, die de leden van de vereniging als bijlage ontvingen bij het septembernummer, leverden een reeks van reacties op. Rita van Beek-Bakker vertelt haar oorlogsherinneringen en ook Gros Tijsseling liet Piet van Buul zijn ervaringen uit de oorlogstijd optekenen, naast zijn vertellingen over het ouderlijk bedrijf aan de Padmosweg.
De Breukeleveense Klaas Bakker beschrijft een tragisch ongeval op de vijfde plas en het verhaal van de schippersdochter Heintje Meijers. Ton Pepping leverde weer klassieke beelden aan van Abcoude uit begin twintigste eeuw, terwijl Arie Bloed een artikel schreef over hondenkarren en Peter van Golen licht het stamboomonderzoek van de Rondeveense turfmakers toe.

Dit alles, aangevuld met actuele berichtgeving over de muziektent in Vinkeveen, het veertigjarig bestaan van de historische vereniging in 2024 en de laatste bestuursmutaties, levert wederom een aantrekkelijk historisch magazine, dat garant staat voor veel leesplezier en door de vele foto’s ook aanleiding tot nostalgisch terugdenken aan hoe het ooit was.

 

Burgemeester liep klappen op

Cover PK sep23De Proosdijkroniek van september is dankzij onze schrijversgroep weer rijk gevuld met regionaal historische verhalen en foto’s. Zo schrijft Arie Bloed over het kermisoproer in Vinkeveen, waarbij toenmalig burgemeester Baron van Utenhove flinke klappen opliep. Piet van Buul was in gesprek met Piet Breewel. Onder de titel “We vervoeren goederen tot ver in Europa” belichten we de geschiedenis van het transportbedrijf.

Chris Woerden vertelt over de Uithoornse herensociëteit ‘Ons Genoegen’. Het Agterbosmysterie van Ab Visser krijgt zijn ontknoping en Joris Drubbel vertelt over gevonden ‘Donderkoppen’, explosief speelgoed. “Demmerik volledig gestremd” neemt ons mee naar de feestweken in Vinkeveen. Ton Pepping leverde een reeks beelden van de Hoogstraat in Abcoude en Nico van Kreuningen beschrijft foto’s van oud Mijdrecht. Dick Koeleman geeft een toelichting over het ontginningsproces van de Ronde Venen. Dit alles weer aangevuld met vele tientallen historische beelden uit onze regio en een puike september editie wordt geboden.

Open monumentendagen
Op 9 en 10 september was er veel te beleven op cultuurhistorisch gebied. In onze gemeente was er op diverse plaatsen een aantrekkelijk programma opgezet. We bevelen u het volgende van harte aan.

9 september: Fort Amstelhoek
Zaterdag de negende opende wethouder Van Uden de Open Monumentendag om 11.00 uur op het fort bij Uithoorn (in de volksmond ook vaak Fort bij Amstelhoek genoemd). Het fort is in 1911 voltooid met bomvrije gebouwen en bewapening. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers het gebruikt en na de oorlog werd het een munitiemagazijn. De fortwachterswoning werd toen vervangen. Uiteindelijk verloor het fort haar betekenis als vesting. Een geheime verzetsorganisatie ‘Stay-behind’ gebruikte het fort na de Tweede Wereldoorlog als voorbereiding op een mogelijke aanval vanuit het Warschaupact.
Op Open Monumentendag waren er lezingen en rondleidingen op het fort dat in de komende jaren wellicht een andere functie krijgt. 

10 september
Dorpskerk Abcoude kleinDorpskerk Abcoude: ‘In oude kledij’
Op Open Monumentendag plaatsten we als vereniging één van onze monumenten extra in de spotlights: de Dorpskerk van Abcoude.
Op zondag 10 september jl. verzorgde Da Capo’s Popkoor in samenwerking met de historische vereniging De Proosdijlanden en de Dorpskerk van Abcoude een aantal unieke optredens in deze kerk. 
En er was meer: bij de zijingang van de kerk presenteerde onze vereniging zich met een photobooth voor alle leeftijden. Jong en oud kon zich uitdossen in Rondeveense kledij ‘uit de oude doos’ en zich ter plekke laten fotograferen voor de Dorpskerk.

 

Het loopje van de postbode

Onangs verscheen het juninummer van ‘De Proosdijkroniek’. Ons prachtig opgemaakte kwartaalblad.  Opnieuw is de groep medewerkers aan het blad erin geslaagd een opmerkelijk interessante editie samen te stellen. Zo vertelt Nico Helling over de route van de postbode in de tweede helft van de negentiende eeuw, van Loenen via de Baambrugse Zuwe en over Waverveen, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen langs de Geuzensloot terug.  Ab Visser ontrafelt het ‘mysterie van Agterbos’, over de schuurkerk en de bewoners in de buurtschap aldaar. Chris Woerden en Piet van Buul beschrijven de historie van de diverse raadhuizen in ons gebied. Actuele geschiedenis gezien de plannen voor nieuwbouw in Mijdrecht. Zowel Uithoorn, als Abcoude, Baambrugge, Vinkeveen-Waverveen en Mijdrecht, Wilnis krijgen hierin aandacht.

Cover PK jun23Bijltjesdag
Arie Bloed behandelt de gevolgen van de gemeentewet van 1851 voor de plaatselijke burgemeesters. Abcoude-Baambrugge, Abcoude-Proostdij, Vinkeveen en Waverveen, Mijdrecht, Wilnis en Oudhuizen kende ieder een eigen burgervader. Bleven zij in functie?
Maura Klinkhamer was in gesprek met de voor de lokale geschiedenis actieve moeder en dochter Stappers en Suzanne Lekkerkerker beschrijft de situatie rond sportverenigingen in oorlogstijd. 
Een ander actueel historisch onderwerp behandelt Bram-Willem Aarnoutse. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ving de kerkelijke gemeente van Vinkeveen tientalen kinderen uit oorlogsgebied op. Dit alles is weer uitgebreid geïllustreerd met vele tientallen foto’s, waarbij speciale aandacht voor de Hoogstraat in Abcoude uit het archief van Ton Pepping. Kortom een bijzonder lezenswaardig geheel.

Over doopregisters en muntgewichten

Het maartnummer van de Proosdijkroniek kent weer een bijzonder gevarieerde inhoud.
Ab Visser dook in de huwelijks- en doopregisters van de ooit in ‘Agterbos’ (Vinkeveen) gevestigde Katholieke kerk. 
Vondsten van achttiende- en negentiende-eeuwse muntgewichten in ons poldergebied worden beschreven Joris Drubbel en Johan Klijn behandelt een reeks van transformatorhuisjes in de Rondeveense dorpen.

Cover PK mrt23Levensverhaal Selijns
Arie Bloed dook met hulp van collega-historici uit de Verenigde Staten in het levensverhaal van de Waverveense dominee Henricus Selijns. Wie was deze predikant nu eigenlijk en wat weten we nog meer over hem? Selijns blijkt een boeiende en indrukwekkende persoonlijkheid die verre van een doorsnee-predikantenbestaan heeft geleid.
Wouter van Dijk is senior collectiebeheerder bij het RHC Vecht en Venen in Breukelen. Hij bespreekt de belangrijkste kaarten over De Ronde Venen uit de Atlas Coenen van ’s Gravesloot, een historisch belangwekkende verzameling prent- en kaartmateriaal.
Bizarre situaties en de moeilijke laatste jaren rond het ziekenvervoer van Chris van Egmond krijgen aandacht in een indringend verslag van Bob Berkemeier en Thijs Gras.

Kent u het Libellebos?
Het gaat hier om een prachtige groenbuffer tussen de wijk Zijdelwaard en het industriegebied van Uithoorn. Chris Woerden beschrijft de ontstaansgeschiedenis van deze belangrijke groene long.
Bram-Willem Aarnoutse, vertelt over de enorme inbreng van Gerrit Otto Verrips in de vroege gereformeerde gemeenschap van Vinkeveen.
En ging het nu om een rechtmatige erfenis of een sterk staaltje zwendel bij de nalatenschap van  de Mijdrechtse mevrouw Van Wieringen? Stef Veerhuis geeft inzage in de spannende en langslepende rechtszaak rond de ‘legendarische Lord’ Broerse.

Rondeveense dorpen vroeger
Dit alles wordt uitgebreid aangevuld met vele tientallen foto’s: de scholen in Wilnis, het Abcouder Meer, het oude Mijdrecht door de lens van Dirk van der List en nog veel meer. De nieuwste Proosdijkroniek wordt verspreid in de tweede week van maart.