Genealogie Militairen uit de Proosdij

Dit verhaal is een aanvulling op het door Chris Woerden geschreven boekje ‘Militairen uit de Poosdijlanden in het Bataafs-Franse leger’, dat in juni 2024 zal verschijnen.

De schrijver heeft  geprobeerd om de mannen uit de Proosdij, die tijdens de periode in het Bataafse of Napoleontische leger dienden, tenminste een naam te geven en zoveel mogelijk andere gegevens toe te voegen. Er is gezocht in het Franse archief en daar kwam een veelheid van individuele beschrijvingen bij, waarvan een beperkt aantal is opgenomen bij de personen in dit hoofdstuk. 

Dit verhaal ontbeert een meer uitgebreide beschrijving van de lotgevallen van de mannen uit de Proosdij tijdens de periode dat zij in het Bataafse of Napoleontische leger dienden. Tot op heden zijn er geen beschrijvingen gevonden van hun ervaringen tijdens de veldtochten naar o.a. Moskou. Slechts hier en daar een aantekening in stamboek of een ExtraitMortuaire (overlijdensbericht) licht een tipje van de sluier op. Het is het lot van Jan Soldaat die nooit geschiedenis schrijft. Zelfs van een van de Proosdijers die het schopte tot korporaal is nauwelijks meer bekend dan zijn overlijden. 
Nader onderzoek naar gegevens uit doop-, trouw- en begraafregisters is eveneens noodzakelijk. De bewuste gegevens zijn in te zien via deze link.

Te lezen na publicatie van het boekje op 13 juni...