Akten Burgerlijke Stand Ede.

Ook in Ede zijn weer de nodige akten vrijgekomen. Het gaat om:

 • Geboorteakten tot en met 1912 (1913 deels) zijn via Archieval raadpleegbaar; in de studiezaal tot en met 1922;
 • Huwelijksakten tot en met 1942 (1943 deels) zijn via Archieval raadpleegbaar; in de studiezaal tot en met 1947;

Overlijdensakten tot en met 1972 (Gelders Veenendaal tot en met 1959) zijn via Archieval en in de studiezaal raadpleegbaar.

 

Autorisatieboeken Friesland.

De autorisatrieboeken van Leeuwarderadeel 1742-1811 en van Menaldumadeel 1765-1809 zijn toegevoegd aan de website Alle Friezen.

 

Meer dan 3.500 registers BS Overijssel gedigitaliseerd.

In 2022 zijn meer dan 3500 registers van de Burgerlijke Stand gedigitaliseerd. Ruim 1700 van deze registers zijn al openbaar, en de scans van deze registers zijn nu online te vinden! 

Het gaat om de volgende registers:

 • De geboorteregisters van alle Overijsselse gemeenten over de periode 1913-1932;
 • De huwelijksregisters van alle Overijsselse gemeenten over de periode 1943-1956;
 • De huwelijksbijlagen van alle Overijsselse gemeenten over de periode 1933-1944;
 • De overlijdensregisters van alle Overijsselse gemeenten over de periode 1961-1980;
 • Enkele tientallen oudere registers die nog niet digitaal beschikbaar waren

Klik hier voor meer info.

 

Nieuwe toegangen Overijssel

In de afgelopen maand is er weer nieuwe archieftoegangen op onze website verschenen en zijn er nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand bijgekomen. 

Ook zijn er een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen:

 • Oldemarkt, geboortes, 1913 – 1917
 • Weerselo, geboortes, 1811 – 1816
 • Weerselo, geboortes, 1837 – 1855
 • Weerselo, geboortes, 1909 – 1912

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden de website, of via www.wiewaswie.nl en www.openarch.nl.