Veel belangstelling

De tentoonstelling '1672 RampZalig' trekt veel belangstellenden. Dat is natuurlijk precies de bedoeling. De eerste maand bezochten ruim 600 mensen de expositie in de R.K.-kerk te Vinkeveen. Daarbij uiten zij veel waardering voor de speciale objecten. De aansprekende verhalen en de vele nevenactiviteiten: de lezingen, de wargames en vooral ook de uitgebreide documentatie.
Hieronder doen we verslag van een reeks activiteiten.

Vrijdag 1 juli was de officiële opening van de tentoonstelling '1672 RampZalig'. Burgemeester Maarten Divendal verrichtte de openingshandeling. E.e.a. werd muzikaal opgeluisterd door Vocalgroup Gaudiozo.Jan vBr en Gaudiozo

Veel waardering
Het geheel oogstte bij alle aanwezigen heel veel waardering. Terecht kregen Greet en Marjolein Stappers alle lof toegezwaaid. Zij hebben de afgelopen maanden en in toenemende hevigheid de afgelopen weken ziel en zaligheid in dit project gelegd.
En met een schitterend resultaat!!

Jan van Breukelen heette de bezoekers die vrijdag in gepaste kledij welkom. In de schitterende ambiance van de katholieke kerk van Vinkeveen bracht de zanggroep Gaudiozo van Letta van Maanen, Kees Hofstra en Rosanne Eilander een prachtig a capella concert. Voorzitter Rob Blans sprak als gastheer zijn dank uit aan alle vrijwilligers van onze vereniging, alsook de sponsoren en subsidiegevers voor hun steun aan deze expositie.
Bea de Buisonje sprak namens Waterschap Amstel Gooi en Vecht èn namens de stichting Oude Hollandse Waterlinie lovende woorden over dit initiatief en het feit dat o.m. een brief uit 1672 - met een waarschuwing voor de Franse aanval en het waterpeilbeheer (afkomstig uit het AGV-archief) - in de tentoonstelling te zien is.

Rob Bea MaartenEen toelichting op de gehele expositie gaf Jaap Meulstee.
Hierin speciale aandacht voor de Zonnewijzersokkel. Eén van de topstukken, speciaal in bruikleen uitgeleend voor deze expositie door het Rijksmuseum, waar een speciaal verhaal aan gekoppeld is.
Burgemeester Divendal deed de openingshandeling, samen met de andere genoemden: de maquette die de Franse aanval op Waverveen verbeeldt werd onthuld. Daarna kon men al het andere bewonderen en was het nog lang gezellig in de ontvangstruimtes van de kerk.

Tt 1672 1V.l.n.r.: Diverse kabinetten met objecten, topstuk de Zonnewijzersokkel, vitirine Waverveen en vitrine ‘Frennemies'.

Sinds zaterdag 2 juli is de expositie voor publiek toegankelijk.
Een prachtige tentoonstelling, een reeks lezingen en diverse andere activiteiten zijn de middelen om de vele geïnteresseerden uit onze regio kennis te laten maken met verbintenissen aan de Oude Hollandse Waterlinie en hetgeen er gebeurd is in 1672.

Lezing Paul HPaul Hoogers beet het spits af. Hij vertelde zaterdag 2 juli over de politieke ontwikkelingen in de zeventiende eeuw, die de aanleiding waren voor de situatie in de Republiek tijdens het Rampjaar. Gelardeerd met heel veel foto’s en een duidelijke chronologie kregen de toehoorders een uitstekende toelichting op hetgeen ook in de tentoonstelling te zien is. 
In het eerste deel van de lezing kregen met name de economische en de politieke situatie van de Republiek der Zeven verenigde Provinciën en Frankrijk aandacht. Daarnaast informeerde Paul zijn gehoor over de hoofdrolspelers: Johan de Witt versus Willem III en Lodewijk XIV versus stadhouder Willem III.
In het tweede deel kwamen meerdere onderwerpen van de tentoonstelling ter sprake. Bijvoorbeeld de Voetangel te Ouderkerk aan de Amstel en het Veldhuis te Wilnis. Bij de Voetangel ging Paul in op de historie, terwijl hij het rijksmonument Veldhuis gebruikte om de aanwezigen iets te kunnen vertellen over de op de tentoonstelling zichtbare archeologische voorwerpen. Paul sloot zijn presentatie af met een inleiding over het gebruik van “uitleggers” (platboomde bewapende binnenvaartschepen) in het Rampjaar. Hij ging daarbij in op het type dat bij Waverveen zou hebben kunnen liggen en op de bewapening van die uitlegger, “d’Amstelse galeye”. 

Wargame TV NTRAansluitend werd het Waverveenwargame gespeeld door een aantal enthousiaste wargamers. De door Eltjo Verweij nagebouwde zeventiende-eeuwse dorpskern van Waverveen werd belaagd door de Fransen, die in het spel van deze middag toch weer de situatie beheersten en de lokale verdediging versloeg…
Op zaterdag 9 juli kregen de Wargamers bezoek van de NTR. Men kwam opnames maken voor een Tv-serie, die dit najaar uitgezonden wordt.
Dit speelde zich af nadat Luuk Smit zijn verhaal over de Zonnekoning, Lodewijk XIV van Frankrijk, had verteld aan de aanwezige toehoorders. 

Lezing_Luuk_Smit.jpg

'Luuk Smit vertelt.'

Juist ook de speciale kinderwargames en de diversiteit van de lezingen oogsten veel waardering. In het gastenboek lezen we vele tientallen uiterst positieve reacties. Een aantal hiervan publiceren we samen met een reeks foto's in de septembereditie van onze Proosdijkroniek.

Tot en met 30 oktober is in de R.K.-kerk Het Heilig Hart van Jezus aan de Kerklaan in Vinkeveen de tentoonstelling elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag open

 

Objecten tt 1672