Print

ds.031-1.4.094 Aan mijne gemeente ter blijvende gedachtenis. H.H. Kanne, pastoor te Mijdrecht

nagedachtenis door H.H. Kanne aan zijn gemeente