Toevoegingen WieWasWie.

Het Drents Archief stelt zijn collectie signalementskaarten (1896-1901) van de gedwongen bewoners van de kolonie van Weldadigheid in Veenhuizen via WieWasWie beschikbaar. De kaarten zijn digitaal via Organisatie 'Drents Archief' en Documenttype 'Vestiging en Vertrek'