Lekker dan, aanvragen PK of PL bij CBG uitgesteld naar mei volgend jaar.

Al eerder schreven we over het feit dat wegens digitalisering PK's of PL's tot mei volgend jaar niet meer bij het CBG zijn aan te vragen.
"Vervelend" is wat ons betreft een understatement. Had dat nou niet anders gekund, te meer omdat men ook bezig is aan het indexeringstraject van deze kaarten. M.a.w. had men de zaak bijvorbeeld niet in tweeën kunnen splitsen, dus een deel ter indexering (en daarom wellicht wel raadpleegbaar) en het andere deel naar de externe scannende partij? Of op welke manier dan ook, in kleinere delen wellicht.