Gemeentelijke Herindeling 2022

Vanaf 1 januari 2022 zijn een aantal gemeenten heringedeeld. Online Begraafplaatsen voerde dat al door op haar site.