Waren je voorouders arm of rijk?

Een van de dingen die we ons als onderzoeker waarschijnlijk het vaakst hebben afgevraagd, is of onze voorouders in armoede of juist in aanzienlijke welstand leefden. Hoewel een beroep en een adres een indicatie kan zijn van die armoede of welstand, zegt het niet alles.

Bovendien bestaat misschien het beeld dat er geen bronnen zijn die tamelijk eenvoudig een antwoord op deze vraag kunnen geven. Toch bestaat er zo’n bron. De kohieren van de personele, later hoofdelijke omslag kunnen voor de negentiende en begin twintigste eeuw een redelijk duidelijk antwoord verschaffen.

Lees hier het hele artikel.