Een nieuw collectiebeheersysteem Stadsarchief Amsterdam.

Per 11 april is het Stadsarchief Amsterdam overgegaan op een nieuw collectiebeheersysteem. Dat is de plek waar de Inventarissen, Indexen en Beeldbank digitaal opgeslagen staan. Wat verandert er in de praktijk?

Lees er hier meer over.