Andere Bron.

Naast DTB-gegevens, Burgerlijke Stand, bidprentjes, Delpher e.a. is er nog een andere bron. We horen daar niet vaak iets over, maar kan best interessante zaken opleveren. Al was het maar de foto (en vingerafdruk).

We hebben het over de site Persoonsbewijzen.nl. Het zal jongere onderzoekers niet zo veel zeggen, maar in de Tweede Wereldoorlog dwong de Duitse bezetter iedere Nederlander tot het bij zich dragen van een zogenaamd ‘persoonsbewijs’. Ofwel het Personalausweis, kortweg ook 'Ausweis' genoemd.

Duidelijk zal zijn dat deze site dus gaat over persoonsbewijzen. Deze website is interessant voor allerlei onderzoekers, waaronder genealogen, maar niet in de laatste plaats ook voor nabestaanden en nageslacht van oorlogsslachtoffers die niet meer over documenten of foto's van hun familieleden beschikken. Het is vreselijk dat het Persoonsbewijs een doeltreffend middel was om mensen te vervolgen, maar het is soms het enige document met foto dat nog bestaat van een persoon.

Je kunt niet alleen kijken of er (al) familie tussen zit, je wordt ook van harte uitgenodigd om persoonsbewijzen aan te leveren.