Toevoeging aan Alle Friezen.

Aan de webstek van Alle Friezen zijn de geboorteakten met scans van Menaldumadeel 1919, Wijmbritseradeel 1920 en Franeker 1921 toegevoegd.