Advies openbaarheid gezinskaarten en privacywetgeving.

"Gezinskaarten zijn een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek. Veel archiefinstellingen stellen deze online beschikbaar. De kaarten kunnen bijzondere persoonsgegevens bevatten van nog levende personen. Naar aanleiding van een klacht hierover, adviseert KVAN/BRAIN instellingsleden de openbaarheid van deze kaarten te beperken."

Iets waar wij toch minder gelukkig mee zijn, te meer omdat er nu al so-wie-so bepaalde stukken van die kaarten worden afgedekt.
Lees hier verder.