Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB-boeken) van Overijsselse (kerk)gemeente.

De meeste  DTB-boeken Overijssel zijn beschreven in toegang 0124, hier zijn daarom ook de meeste indexen te vinden. De toegang is onderverdeeld in gemeenten, en onder elke gemeente is nu een map ‘indexen’ te vinden waaronder de scans van deze indexen beschikbaar zijn. Voor de gemeenten OlstBathmen en Diepenveen zijn de indexen in een andere toegang te vinden.