'Oorlog uit Eerste Hand' project afgerond.

Sinds de bevrijding in 1945 heeft het NIOD vele, vaak persoonlijke, documenten uit de Tweede Wereldoorlog verzameld. Een waardevol, vaak onderbelicht, deel van de NIOD-collectie bestaat uit brieven uit de periode van vlak voor, tijdens en na de Duitse bezetting van Nederland en de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Deze collectie oorlogsbrieven zijn binnen het project ‘Oorlog uit Eerste Hand’, dat plaatsvond in de periode 1 juli 2020 - 30 juni 2023, geconserveerd, gedigitaliseerd, getranscribeerd en beter toegankelijk gemaakt.

Lees hier verder.