BS-gegevens Haags Gemeentearchief op WieWasWie.

Het Haags Gemeentearchief biedt via WieWasWie gegevens uit de burgerlijke stand (geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten), het bevolkingsregister en het notarieel archief aan. Onder de bevolkingsregistraties vallen ook de Haagse en Loosduinse gezinskaarten uit de periode 1913-1939. Deze kaarten zijn zeer nuttig voor genealogisch onderzoek: niet alleen worden alle gezinsleden genoemd, maar ook worden beroepen, kerkelijke gezindten en woonadressen vermeld.