Grenzen in beweging

Gerechtelijke en gemeentelijke grenzen in de Proosdijlanden van 1794 tot en met 1989
Auteur:
Grundmann, P.C.
Gebied:
De Ronde Venen
Trefwoorden:
Gemeentelijke herindeling
Eeuw:
18e – 20e
Editie:
9e jrg.(1994), nr.. 1, blz. 5-8