Het mysterie van de cirkel

Kort overzicht van het ontstaan van de sterverkaveling in de Ronde Venen
Auteur:
Locator (pseudoniem)
Gebied:
De Ronde Venen
Trefwoorden:
Ontstaansgeschiedenis\nDroogmakerijen, Meren
Eeuw:
Prehistorie\nmiddeleeuwen\n18e – 20e
Editie:
4e jrg.(1989), nr.. 2, blz. 16-18