Wilnis en de werkverschaffing

Verplicht werken in de polder Wilnis-Veldzijde door werklozen, voornamelijk uit Amsterdam, in de crisisjaren van de 20e eeuw
Auteur:
Claassen, L.
Gebied:
Wilnis
Trefwoorden:
Werkgelegenheid
Eeuw:
20e
Editie:
6e jrg.(1991), nr.. 3, blz. 6-14