Water, wateroverlast, waterschappen

Waterschappen, gemalen en andere kunstwerken op waterhuishoudkundig gebied in De Ronde Venen
Auteur:
Claassen, L.
Gebied:
De Ronde Venen
Trefwoorden:
Waterschappen\nDroogmakerijen, Gemalen\nSluizen, Molens\nMonumenten
Eeuw:
18e – 20e
Editie:
7e jrg.(1992), nr.. 4, blz. 11-14