Extra editie Proosdijkroniek

Om het Rampjaar 1672 te herdenken organiseren we deze zomer de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ in de R.K.-kerk van Vinkeveen. In een speciale extra editie van de Proosdijkroniek kunt u lezen wat er destijds gaande was. Dit jaar is het precies 350 jaar geleden dat het Rampjaar 1672 plaatsvond. Bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord, maar wat gebeurde er nou eigenlijk?

Cover 1672 PK extraWaverveen: de grootste ramp die het dorp Waverveen in zijn ongeveer 800-jarig bestaan heeft getroffen is ongetwijfeld de brute overval door Franse militairen tijdens een koude, heldere novembernacht in 1672. Tijdens die ene nacht kwamen enkele tientallen mensen om het leven en viel bijna de helft van alle woningen aan de vlammen ten prooi. Arie Bloed beschrijft nauwgezet hetgeen er destijds in Waverveen plaatsvond. Daarbij plaatsen we de belangrijkste gedeelten uit het verslag van dominee Selijns, die in zijn kerkboek van dat jaar de gebeurtenissen uitgebreid beschreven heeft, getranscribeerd door Arie Bloed. 
Job van den Broek, militair historicus en bestuurslid van het Platform Rampjaarherdenking, beschrijft de algemene situatie in de Nederlanden.

Peter van Golen belicht de gebeurtenissen in zijn familie tijdens het Rampjaar. Hij vertelt uit zijn genealogisch onderzoek over de avonturen van zijn verre voorvader Pieter Pietersz. van Golen. Arnold Berkhout verzamelde de gegevens over de gebeurtenissen in Abcoude tijdens de Franse aanvallen en Chris Woerden doet verhaal over Uithoorn: de bevolking van Uithoorn en Thamen voelden de oorlog aan den lijve. De wegen waren slecht begaanbaar door de troepenbewegingen, kostbaar land stond onder water dus waren er geen inkomsten, de soldaten zorgden voor overlast als zij verlof hadden.

Tentoonstelling
In deze speciale editie ook uitgebreid aandacht voor de alle activiteiten rond de herdenking. Centraal hierin is de tentoonstelling die de vereniging onder aanvoering van Greet en Marjolein Stappers organiseert in de R.K.-kerk in Vinkeveen. Een reeks van objecten uit de tentoonstelling, de diverse Rondeveense ‘posten’ (plekken waar schermutselingen plaatsvonden tijdens het Rampjaar) alsook een overzicht van de lezingen die door diverse historici aangeboden worden, geven we in deze extra Proosdijkroniek volop aandacht. Paul Hoogers en Joris Drubbel belichten de archeologische vondsten uit deze periode. Suzanne Lekkerker en Wouter van Dijk beschrijven de situatie van de soldaten in de jaren 1672-1673. Dit alles is weer rijkelijk aangevuld met foto’s en kaarten. Kortom, een schat aan leesvoer voor de geschiedenisliefhebbers. De PK- extra verschijnt in juni (week 25). Leden van de vereniging ontvangen het blad gratis bij de reguliere uitgave van juni. Losse exemplaren zijn bij de tentoonstelling en in enkele plaatselijke boekwinkels te koop.