Historisch Archief Haarlemmermeer naar NHA.

De archieven van het Historisch Archief Haarlemmermeer worden verhuisd naar het Noord-Hollands Archief.
Lees hier verder om welke archieven het gaat en hoe u scans kunt aanvragen.

Goes gaat archiefstukken opknappen en digitaliseren.

Kadastrale leggers, missalen, zangboeken en eeuwenoude documenten waarin beslissingen van het stadsbestuur staan opgetekend. Goes wil een begin maken met de restauratie en digitalisering van allerlei waardevolle stukken uit het stadsarchief. "Ze zijn het waard om bewaard te blijven", zegt wethouder André van der Reest. "Maar we willen ze ook graag tonen aan het publiek."

Lees hier verder.

Collectie Overijssel: transcripties aanleveren svp.

Collectie Overijssel beheert veel archiefdocumenten die moeilijk leesbaar zijn. Merkwaardig genoeg zijn handschriften uit de 14e eeuw vaak nog wel te ontcijferen – zeker met enige oefening en vasthoudendheid – maar teksten uit de 16e en 17e eeuw kunnen een stevige uitdaging vormen, ook voor geoefende onderzoekers. Om die reden maken archiefonderzoekers vaak transcripties tijdens hun onderzoek. Letterlijk zijn dit overtypte versies van de handgeschreven documenten. In het verleden werden getypte versies van documenten uit onze collecties soms door bezoekers aangeboden ter archivering. Day wordt nog steeds opprijs gesteld.

Leer hier verder.

Toegevoegd aan Archieven.

Aan de database 'Archieven', 'Zeeland' zijn toegevoegd het Gemeentearchief Reimerswaal en het Gemeentelijke Archiefdienst Goes.