Boot- en passagierslijsten terugkeer Nederlands-Indië.

Herman van Oosten heeft een website met Boot- en passagierslijsten van mensen die in de vijftiger jaren terugkeerde uit  Nederlands-Indië. Een giga klus. Op dit moment heeft hij er nu 51.373 van de ongeveer 300.000 personen die naar Nederland zijn gekomen, ingevoerd.

Klik hier voor de Botenlijst Ned.-Indië.

Schotse indexen.

De NRS (National Records of Scotlandwordt vandaag geopend voor alle geïnteresseerden. U kunt onze indexen gebruiken om zelf toegang te krijgen tot records in de NRS. Hier is een toptip van genealoog Emma Maxwell. 

Tijdelijke GDP support.

Er zijn diverse mensen die ons vragen of dat nou echt nodig is, onze  berichgeving over de NGV. Ja dat vinden wij, te meer omdat een niet onbelangrijk aantal mensen zich ook zorgen maakt over hoe het nu verder moet met GDP. Los daarvan zijn er al een paar updates zijn geweest waarover men geen bericht heeft ontvangen, zoals dat te doen gebruikelijk was.

GDP staat blijkbaar helemaal buiten de huidige situatie. Zij trekt -terecht- ook geen partij, en heeft een prima contact met het HB a.i.

Voor wat betreft verkoop en helpdesk trekt een groepje enthousiastelingen tijdelijk de kar even zelf.


Klik hier om die tijdellijke groep te bereiken.

Tijdelijke webstek NGV.

Het Hoofdbestuur van de NGV heeft een tijdelijke website geactiveerd. Het betreft het Hoofdbestuur bestaande uit Peter van Boheemen, Casper de Jong en Menno de Lange. Het is dit bestuur (als vervanger van het vorige) waar de IC-afdeling en de groep Verontruste Leden een probleem mee hebben.

Het betreft niet echt een ledensite, maar een site om bestuursleden van de NGV, het hoofdbestuur en van de afdelingen, elkaar vlot te laten vinden zolang de website van de NGV nog buiten bedrijf is.
Het hoofdbestuur streeft ernaar om de website ngv.nl weer zo snel mogelijk operationeel te krijgen, maar de juridische weg kan helaas nog wel enige tijd vragen.