Nieuwe database Haagse en Loosduinse gezinskaarten online.

Mede dankzij de hulp van honderden vrijwilligers zijn de nieuwe scans en verbeterde beschrijvingen van de gezinskaarten van Den Haag en Loosduinen over de periode 1913 – 1939 vanaf nu online te raadplegen.

Klik hier voor meer informatie.

Weinig steun voor invoering dubbele achternaam.

Het bepalen van de babynaam is voor aanstaande ouders vaak erg lastig. Niet alleen de voornaam kan voor discussie zorgen, maar ook de achternaam is soms een heikele kwestie. Want welke familielijn moet voortleven, die van de man of de vrouw? De roep voor een dubbele achternaam klinkt dan ook steeds luider.

Lees hier verder.

Nieuwe zoekservice Family History Library (FHL)

De Family History Library (FHL) in Salt Lake City, Utah, is al lang een go-to plek om genealogisch onderzoeksmateriaal te vinden en is de vlaggenschipbibliotheek voor FamilySearch International. Met de sluiting van de bibliotheek een jaar geleden als gevolg van de COVID 19-pandemie, hebben mensen grotendeels moeten vertrouwen op online materiaal, omdat ze geen toegang hadden tot records die alleen zichtbaar zijn in de Family History Library of andere locaties. Een nieuwe Library Lookup Service biedt binnenkort wereldwijd meer toegang tot deze records.

Alle oude notarisarchieven uit de regio Alkmaar digitaal.

Alle oude notarisarchieven uit het hele werkgebied van het Regionaal Archief zijn nu gescand en voor iedereen vrij te raadplegen via de website: samen meer dan een miljoen scans. Het gaat om archieven van notarissen die werkzaam waren in de periode van de late zestiende eeuw tot en met 1842, toen de wetgeving voor notarissen veranderde – van Castricum tot en met Texel en van Bergen tot en met Wieringen.

Lees hier verder.