Streekarchief Midden-Holland start met een digitaal depot voor de van digitale archieven.

Het Streekarchief Midden-Holland heeft een overeenkomst afgesloten met Preservica voor een ‘e-depot’: een digitaal depot voor het beheren, bewaren en beschikbaar stellen van digitale archieven.
In het oude stadhuis van Schoonhoven vierden medewerkers van het streekarchief, ambtenaren van de in het archief deelnemende gemeenten en bestuursleden dit hoogtepunt.

Lees hier verder.

 

Een nieuw collectiebeheersysteem Stadsarchief Amsterdam.

Per 11 april is het Stadsarchief Amsterdam overgegaan op een nieuw collectiebeheersysteem. Dat is de plek waar de Inventarissen, Indexen en Beeldbank digitaal opgeslagen staan. Wat verandert er in de praktijk?

Lees er hier meer over.

 

Overzicht 19de/20ste-eeuwse doodsoorzaken.

Mocht je nog steeds op zoek zijn naar de doodsoorzaken van je voorouders, weet dan dat de op YORY sinds het einde van vorig jaar gepubliceerde lijst met inmiddels meer dan 330 gemeenten, waar nog bronnen voor doodsoorzaken bewaard zijn gebleven, flink is uitgebreid.

De lijst kun je hier bekijken.

 

Waren je voorouders arm of rijk?

Een van de dingen die we ons als onderzoeker waarschijnlijk het vaakst hebben afgevraagd, is of onze voorouders in armoede of juist in aanzienlijke welstand leefden. Hoewel een beroep en een adres een indicatie kan zijn van die armoede of welstand, zegt het niet alles.

Bovendien bestaat misschien het beeld dat er geen bronnen zijn die tamelijk eenvoudig een antwoord op deze vraag kunnen geven. Toch bestaat er zo’n bron. De kohieren van de personele, later hoofdelijke omslag kunnen voor de negentiende en begin twintigste eeuw een redelijk duidelijk antwoord verschaffen.

Lees hier het hele artikel.