Alle oude notarisarchieven uit de regio Alkmaar digitaal.

Alle oude notarisarchieven uit het hele werkgebied van het Regionaal Archief zijn nu gescand en voor iedereen vrij te raadplegen via de website: samen meer dan een miljoen scans. Het gaat om archieven van notarissen die werkzaam waren in de periode van de late zestiende eeuw tot en met 1842, toen de wetgeving voor notarissen veranderde – van Castricum tot en met Texel en van Bergen tot en met Wieringen.

Lees hier verder.

Nieuwe archieftoegangen HCO

In de afgelopen maand zijn de  volgende nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand bij het HCO raadpleegbaar geworden:

  • Oldenzaal, geboortes, 1849 – 1858
  • Nieuwleusen, geboortes, 1877 – 1887
  • Markelo, geboortes, 1898 – 1902
  • IJsselmuiden, geboortes, 1857 – 1902

De nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via de HCO website, via WieWasWie en via OpenArchieven.

Maak je eigen stamboom in 10 stappen

Voor het schrijven van een familiegeschiedenis heb je honderden (online) bronnen tot je beschikking. Een deel daarvan zijn te vinden via het Internet. Wil je aan z'n onderzoek beginnen dan is het noodzakelijk eerst een overzicht (frame) te maken met de basis persoonsgegevens van je familieleden. Zo'n overzicht bestaat uit de geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata en plaatsen van je ouders, grootouders, kinderen, ooms en tantes etc. 10 stappen om je eigen stamboom te maken en familiegeschiedenis te schrijven.

Lees hier verder.

Oude kaarten online

In 1652 bracht uitgever Joan Blaeu 'Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden' uit. Deze atlas bevat 130 plattegronden van steden uit de hele Republiek. Onlangs publiceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 'Het Nederland van Blaeu' op de 'Kaart van de verstedelijking' op www.cultureelerfgoed.nl
Wie op de landkaart op de stippellijn om een stad klikt, krijgt de originele stadsplattegrond ui 1652 te zien. In de zeventiende eeuw werd Nederland een van de belangrijkste handelsnaties van Europa. Die periode kenmerkt zich door een grote stedelijke bloei. 'Het Nederland van Blaeu' geeft daar inzicht in.
(bron: Monumentaal)