Advies openbaarheid gezinskaarten en privacywetgeving.

"Gezinskaarten zijn een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek. Veel archiefinstellingen stellen deze online beschikbaar. De kaarten kunnen bijzondere persoonsgegevens bevatten van nog levende personen. Naar aanleiding van een klacht hierover, adviseert KVAN/BRAIN instellingsleden de openbaarheid van deze kaarten te beperken."

Iets waar wij toch minder gelukkig mee zijn, te meer omdat er nu al so-wie-so bepaalde stukken van die kaarten worden afgedekt.
Lees hier verder.

Nieuwe gratis historische gegevens op FamilySearch.

FamilySearch heeft zijn gratis online archieven uitgebreid met meer dan een miljoen nieuwe geïndexeerde familiehistorische documenten uit de Verenigde Staten, waaronder Indexes to Service Records of Volunteer Soldiers 1784–1858, 1899–1901, en meer records voor Californië, Florida, Missouri, Ohio, Texas, Virginia en Wisconsin. Andere collecties voegden nieuwe records toe uit Guatemala, Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Mexico, Paraguay, Peru, Zweden, Oekraïne en landen verspreid over de hele wereld.

Lees hier verder.

 

3 juli 2023

Waaraan stierven jouw voorouders "Doodsbriefjes" Baarderadeel on-line.

Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft verklaringen van overlijden (zg. “doodsbriefjes”) van de vroegere gemeente Baarderadeel over de periode 1900-1912 gedigitaliseerd. Ze zijn on-line te raadplegen, inclusief een index op namen

Lees hier verder.

26 juni 2023

 Open Arch expirimenteert met ChatGPT.

Bob Coret is aan het experimenteren met het maken van een #ChatGTP plugin voor (de #openapi van) @openarch_nl

OA ChatGPT