BS Overijssel.

Afgelopen maand zijn de volgende nadere toegangen op akten van de Burgerlijke Stand beschikbaar gekomen op de website van Collectie Overijssel: 

 • Staphorst, geboortes, 1903 t/m 1913
 • Ambt Ommen, geboortes, 1903 t/m 1908
 • Kampen, overlijdens, 1961 t/m 1969
 • Kamperveen, huwelijken, 1933 t/m 1936
 • IJsselmuiden, huwelijken, 1933 t/m 1936

Met deze nieuwe nadere toegangen zijn in totaal 4.953 akten beschikbaar gekomen.

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via de website, via www.wiewaswie.nl en www.openarch.nl

 

Fouten in officiele documenten.

Terecht nemen wij stamboomonderzoekers officiele documenten als geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten voor waarheid en dus bewijsvoering aan. Toch is het goed ook die kritisch te beschouwen. Lees hier maar eens het relaas van Joan Bos die fouten constateerde in de overlijdensacte van Pieter Griffioen (†1826).

 

Hoe portretfoto's genealogisch te benaderen.

Op zaterdag 3 juni a.s. kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in familiegeschiedenis weer terecht bij HCC!genealogie die op die datum in De Bilt weer een Landelijke Bijeenkomst organiseert. Er worden een tweetal presentaties gegeven.


Computerprogramma voor het opslaan van stamboomgegevens
’s-Ochtends om 11 uur trapt Jacqueline Hofland-Poot af met een presentatie over het genealogische computerprogramma GensDataPro. Wil je gegevens over je stamboom makkelijk kunnen terugvinden en bewerken dan is de hulp van een computer en een speciaal programma daarbij onontbeerlijk. GensDataPro is zo’n programma.
Hofland-Poot is een autoriteit op dit terrein. Zij geeft cursussen en schrijft boeken, zoals de Basisgids GensDataPro 3 en vier In- en Uitvoergidsen voor GensDataPro 2.9.

De presentatie zal gaan over het verfraaien van een stamboom met foto's en documenten. Ook het toevoegen van bronnen komt uitgebreid aan de orde. Bronnen die -als ze al beschikbaar zijn- zijn te vinden bij websites als WieWasWie en bij Open Archieven. Daar zijn scans van de akten (van geboorte, huwelijk en overlijden) te downloaden. Deze aktes, bronnen dus, vormen de bewijslast en dienen aan de stamboom te worden toegevoegd.

Analyseren van portretfoto’s
In de middag zal Peter Eyckerman een presentatie verzorgen hoe portretfoto’s genealogisch moeten worden benaderd. Of wel hoe je een foto of een fotoalbum in een genealogisch kader analyseert. Wat je kan doen met de informatie die die analyse oplevert, om tot meer achtergrond of identificatie te komen. Aan de hand van voorbeelden laat hij zien wat er mogelijk is om vanuit een foto met een naam, of zonder naam, te komen tot (bevestiging van) identificatie en tot meer informatie over de persoon op de foto. Niet geheel onbelangrijk, op de meeste familiefoto’s ontbreekt informatie over wie er allemaal op staan afgebeeld. Methoden en technieken die daarvoor zijn te gebruiken, zoals het dateren en analyseren van foto’s en fotoalbums, het identificeren van personen en online zoektechnieken en genealogisch onderzoek, komen aan de orde.

Peter Eyckerman is professioneel genealoog gespecialiseerd in analyse en identificatie van portretfoto's. Hij schrijft columns over familiefoto's in Vlaamse Stam, het tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen, en in Gen.magazine van het CBG, Centrum voor familiegeschiedenis.

Deze -gratis bij te wonen- bijeenkomst wordt gehouden in het H.F. Witte Cultuur- en vergadercentrum aan het Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt, aanvang 11 uur.

Nieuw bij het BHIC.

Doop-, trouw- en begraafboeken NBr

Bij het BHIC zijn v.w.b. de Doop-, trouw- en begraafboeken van:

Dopen

 • Berlicum en Middelrode: 1646-1685
 • Erp: 1653-1663
 • Groot Linden: 1732-1785, 1789-1811
 • Schijndel: 1768-1792

Trouwen

 • Erp: 1654-1663

Begraven

 • Boekel: 1807-1811
 • Grave: 1642-1645, 1649-1654

online gekomen en op haar website in te zien.