Lekker dan, aanvragen PK of PL bij CBG uitgesteld naar mei volgend jaar.

Al eerder schreven we over het feit dat wegens digitalisering PK's of PL's tot mei volgend jaar niet meer bij het CBG zijn aan te vragen.
"Vervelend" is wat ons betreft een understatement. Had dat nou niet anders gekund, te meer omdat men ook bezig is aan het indexeringstraject van deze kaarten. M.a.w. had men de zaak bijvorbeeld niet in tweeën kunnen splitsen, dus een deel ter indexering (en daarom wellicht wel raadpleegbaar) en het andere deel naar de externe scannende partij? Of op welke manier dan ook, in kleinere delen wellicht.

HCO wijzigt naam.

Wij begrijpen het ook niet altijd, waarom instanties hun naam wijzigen. Hoezo, wat mankeerde er aan de oude naam. Zoiets hebben we bij dit bericht ook.
"Twintig jaar na de oprichting van Historisch centrum Overijssel beginnen we een nieuw hoofdstuk", schrijft het HCO. "Vanaf nu zijn wij Collectie Overijssel. Een nieuwe naam, een nieuwe uitstraling en een nieuwe richting. Maar we blijven onveranderd werken aan onze droom van een duurzaam bruikbare erfgoedcollectie van Overijssel: met informatie en inspiratie voor iedereen."

In het nieuwe digitale magazine van HCO zouden we kunnen lezen over het meerjarenbeleid, de nieuwe naam en visie, hoe men tot deze stap is gekomen en welke veranderingen dit met zich meebrengt. Maar magazine.collectieoverijssel.nl geeft toen wij het probeerde een 'OEPS'-melding.

 

BS Oldenzaal geboorteakten 1859-1869.

Op de webstek van het Historisch Centrum Overijssel eh pardon Collectie Overijssel zijn een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen. Het betreft de geboortes Oldenzaal 1859 – 1869.


Klik hier.

Digitliseringsproject over Indische geschiedenis.

De Koninklijke Bibliotheek (KB), het Netwerk Oorlogsbronnen en het Indisch Herinneringscentrum werken samen aan de totstandkoming van Het Indisch Geheugen voor de Toekomst. Dit wordt een webportaal met veel gedigitaliseerde bronnen die het zoeken naar informatie over voormalig Nederlands-Indië eenvoudiger maakt. In het project worden verschillende historische bronnen over het Nederlands-Indische verleden online beschikbaar gesteld. Hieronder vallen tijdschriften, kranten, boeken en documenten. Allereerst worden de scheepsjournalen van rederij de Koninklijke Rotterdamsche Llyod gedigitaliseerd. Deze speelde een belangrijke rol bij de terugkeer van mensen uit Nederlands-Indië naar Nederland. De te digitaliseren bronnen komen uit verschillende collecties uit binnen- en buitenland. 
(bron: Indisch4ever.nu)