Hervormde en Doopsgezinde lidmaatregisters Bolsward.

Onlangs zijn de lidmaatregisters van de Nederlands Hervormde en Doopsgezinde gemeente Bolsward op Alle Friezen toegevoegd. De gegevens zijn afkomstig uit de klappers die eind 90-er jaren vorige eeuw door de Stichting FAF (vrienden van de archieven van Friesland) zijn samengesteld.

De betekenis van de Nederlandse familienamen.

Dit boekje uit 1941 bedoelt alleen een populaire inleiding te geven op het gebied der Nederlandse familienamen en richt zich in het bijzonder tot die lezers, die de betekenis van eigen of andere familienamen willen onderzoeken en niet de wegen kennen, die zij daartoe moeten inslaan.

Lees hier verder.

Huizenonderzoek Den Haag.

Doet u onderzoek naar uw huis in Den Haag? Bijvoorbeeld naar de bouwgeschiedenis, eigenaren of bewoners? Het Haags Archief heeft hiervoor een overzicht met handige bronnen. Sommige bronnen bekijkt u online, maar de meeste bronnen vindt u op de studiezaal.

In de mediabank zijn trouwens ook foto's van straten te vinden.

Eeuwige bescherming graven van KNIL militairen in Moordrecht.

Op zaterdag 23 juli werd er in Moordrecht een plechtige herdenking gehouden door de inwoners van de Molukse wijk. De wijkcommissie heeft overleg gevoerd met de gemeente Zuidplas, waar Moordrecht onder valt, toen bekend werd dat er graven geruimd zouden gaan worden.

lees hier verder.