Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB-boeken) van Overijsselse (kerk)gemeente.

De meeste  DTB-boeken Overijssel zijn beschreven in toegang 0124, hier zijn daarom ook de meeste indexen te vinden. De toegang is onderverdeeld in gemeenten, en onder elke gemeente is nu een map ‘indexen’ te vinden waaronder de scans van deze indexen beschikbaar zijn. Voor de gemeenten OlstBathmen en Diepenveen zijn de indexen in een andere toegang te vinden.

 

BS Zwartsluis, Diepenveen, Wilsum en IJsselmuiden.

Ook zijn de volgende nadere toegangen op akten van de Burgerlijke Stand beschikbaar gekomen bij Collectie Overijssel:

  • Zwartsluis, geboorten 1835 t/m 1845
  • Diepenveen, geboorten 1909 t/m 1912
  • Wilsum, geboorten 1913 t/m 1917
  • IJsselmuiden, overlijdens 1961 t/m 1970

Met deze nieuwe nadere toegangen zijn in totaal 2.427 akten beschikbaar gekomen.

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via de website, via www.wiewaswie.nl en www.openarch.nl

 

Mijn achtergrond brengt trek van en naar de Achterhoek in kaart.

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers doet dit jaar onderzoek naar migratie tussen 1580-1940. Want is jouw achtergrond wel zoals je denkt dat deze is? Ben je als Achterhoeker echt zo stevig geworteld in de regio? Of schuilen er wellicht toch meer verhalen en verschillende voorouders in ‘de Achterhoeker’ dan we denken? Met het onderzoek Mijn Achtergrond duiken we als ECAL dit jaar de geschiedenis in. Op zoek naar informatie, inzichten en verhalen over mensen die vanaf de zestiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog naar deze regio kwamen of juist uit deze regio vertrokken.

Lees hier verder.

 

Advies openbaarheid gezinskaarten en privacywetgeving.

"Gezinskaarten zijn een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek. Veel archiefinstellingen stellen deze online beschikbaar. De kaarten kunnen bijzondere persoonsgegevens bevatten van nog levende personen. Naar aanleiding van een klacht hierover, adviseert KVAN/BRAIN instellingsleden de openbaarheid van deze kaarten te beperken."

Iets waar wij toch minder gelukkig mee zijn, te meer omdat er nu al so-wie-so bepaalde stukken van die kaarten worden afgedekt.
Lees hier verder.