Nieuwe Archiefwet ingediend bij Tweede Kamer.

Demissionair minister Slob heeft op 18 november 2021 een voorstel voor modernisering van de Archiefwet . De aanpassing van de Archief wet is nodig om ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties ook digitale informatie goed opslaan en toegankelijk houden. Bovendien moeten zij blijvend te bewaren informatie straks al na tien in plaats van na twintig jaar overbrengen naar een archiefdienst, waar iedereen de informatie kan raadplegen.


Lees hier verder.

100.000 afbeeldingen online bij RA Alkmaar.

Afgelopen week was er een bescheiden feestje op de afdeling waar het historisch beeldmateriaal wordt bewaard bij het Regionaal Archief Alkmaar. Een afdeling die nog steeds de enigszins archaïsche naam “Topografisch-Historische Atlas” draagt en die in 1865 door de bekende Alkmaarder Cornelis Bruinvis in het leven is geroepen. Veel van het beeldmateriaal dat zich daarvoor leent, wordt al sinds het begin van deze eeuw gedigitaliseerd bij deze afdeling en via ‘de beeldbank’ op internet gepubliceerd. En juist vorige week werd de mijlpaal van 100.000 afbeeldingen online gepasseerd. Dat betekende natuurlijk mokkaschuimtaart bij de koffie!


Lees hier verder.

Eerste collecties uit het e-depot online beschikbaar.

Een archief bestaat niet meer alleen uit papier, steeds meer archieven die worden aangeboden zijn digitaal. Denk aan foto’s en video’s die worden gemaakt met een telefoon, e-mails of Word-documenten. RHC Vecht en Venen slaan deze stukken op in hun digitale archiefbewaarplaats: het e-depot. Daar valt nu een mijlpaal te vieren, de eerste twee collecties uit hun e-depot staan online!

Belangrijke wijzigingen in de notariële akten van het Utrechts archief

Binnenkort voert het Utrechts Archief een belangrijke wijziging door in de archiefbestanden van de notariële akten. De verwachting is dat dit in de loop van november 2021 zal worden uitgevoerd. De notariële ‘U-nummers’ (zoals U001a001) van de stad Utrecht (toegang 34-4) worden omgenummerd naar een numeriek nummer. Het archief zal de oude U-nummers wel blijven publiceren, alleen in een ander veld. Het zoeken op U-nummers blijft ook mogelijk.


Lees meer.