1,4 miljoen scans Haags Notarieel archief afgerond.

Dagelijks is het Haags Gemeentearchief druk bezig met het digitaliseren van archiefmateriaal. Dit doen ze niet alleen bij het archief zelf, maar worden daar ook in ondersteund door externe, gespecialiseerde bedrijven. Een van deze grote klussen was het digitaliseren van het Notarieel archief. Onlangs is deze enorme klus afgerond.

Lees hier verder.

 

Haal verdwenen dorpen in Nederland boven water.

Ben je bij je stamboomonderzoek ook wel eens op een geboorte-, huwelijks– of overlijdensakte een plaats tegengekomen die niet meer kan vinden in Google Maps? Dan is die wellicht een van de verdwenen dorpen in Nederland. Trouwens, als je die akte vindt op Open Archieven, dan is de kans groot dat je daar meer informatie vindt over het dorp in die tijd. Want OA heeft namelijk historische informatie gekoppeld aan de locatie, waardoor je historische feiten over die locatie parallel kan leggen aan je onderzoek.

Lees hier verder.

 

9 oktober 2023

Krantencollectie Waterlands Archief nu ook op Delpher.

Door onderlinge afspraken en een aantal technische ingrepen worden de gedigitaliseerde kranten van het Waterlands Archief nu ook gevonden als men zoekt op Delpher

 

Ken jij de genealogische standaarden en richtlijnen?

De Amerikaanse National Genealogical Society (NGS) heeft genealogische standaarden en richtlijnen ontwikkeld. Deze zijn bedoeld om de vaardigheden en expertise in genealogie te verbeteren. De NGS is geen accrediterende of handhavende instantie en controleert niet of deze aanbevelingen worden gevolgd. Maar het geeft wel een basis over de beste werkwijze bij stamboomonderzoek.

In dit artikel van Bob Coret een kort overzicht van deze standaarden en richtlijnen.