Tijdelijke webstek NGV.

Het Hoofdbestuur van de NGV heeft een tijdelijke website geactiveerd. Het betreft het Hoofdbestuur bestaande uit Peter van Boheemen, Casper de Jong en Menno de Lange. Het is dit bestuur (als vervanger van het vorige) waar de IC-afdeling en de groep Verontruste Leden een probleem mee hebben.

Het betreft niet echt een ledensite, maar een site om bestuursleden van de NGV, het hoofdbestuur en van de afdelingen, elkaar vlot te laten vinden zolang de website van de NGV nog buiten bedrijf is.
Het hoofdbestuur streeft ernaar om de website ngv.nl weer zo snel mogelijk operationeel te krijgen, maar de juridische weg kan helaas nog wel enige tijd vragen.

Nieuwe erfgoedwebsite voor de Gemeente Enschede.

Afgelopen week is de website www.erfgoedenschede.nl operaioneel geworden. De website ontsluit op een aantrekkelijke manier alle cultureel erfgoedinformatie van de gemeente Enschede, de Stichting Historische Sociëteit Enschede – Lonneker en de Oudheidkamer Twente. Het gaat om een breed palet van onderwerpen van archieven, monumenten, archeologie en immaterieel erfgoed. Op de erfgoed website vind je de historische archieven en collecties van de stad, omringende dorpen en haar platteland. Mensen kunnen de verhalen van de canon van Enschede lezen. En monumenten en archeologische belevingsplekken bekijken. Ook wordt het immaterieel erfgoed van levende tradities, gebruiken en ambachten op de website zichtbaar. Erfgoed Enschede gaat over de geschiedenis van stad en land en verbindt heden met verleden. De kennis van de bezoekers is hierbij een belangrijke schakel. Zo wordt onder andere gebruik gemaakt van de Atlantis Verhalen module zodat bezoekers kennis kunnen delen in de vorm van verhalen en foto's.

DEVENTit uit Bunschoten heeft de benodigde Atlantis onderdelen geinstalleerd, het ontwerp geleverd en de realisatie van de website verzorgd.

Koning opent Cultuur Historisch Centrum De Tijd.

Zijne Majesteit de Koning opent dinsdagochtend 7 september Cultuur Historisch Centrum De Tiid in Bolsward. De Tiid is gevestigd in het voormalig stadhuis van Bolsward.

Correctie Bevolkingsregisters Tijdelijk Verblijf Amsterdam.

Het schijnt dat de link in een eerdere gepubliceerde artikel niet meer werkt.

Gebruikt u daarvoor in de plaats dan deze link.