Werkgroep Genealogie Ameide en Tienhoven verricht monnikenwerk.

De werkgroep Genealogie bestaat vanaf begin 2000 en is door de voormalige bestuursleden Paul Will en Gert Groenendijk in gang gezet.
De leden van de werkgroep steken veel tijd in het toegankelijk maken van de doop-, trouw- en begraafboeken van Ameide en Tienhoven.
Het is begonnen met een bezoek aan het Rijksarchief in Den Haag. De aldaar aanwezige doop-, trouw- en begraafboeken van Ameide en Tienhoven, vanaf ca. 1609 tot en met 1811, werden letterlijk gekopieerd, wat een monnikenwerk!
Al deze informatie over doop, huwelijk en overlijden van de inwoners van Ameide en Tienhoven zijn in een Excel-bestand geplaatst. In een tijdsbestek van ongeveer 5 jaar was deze klus geklaard.

De gegevens worden nog steeds geactualiseerd. In het kader van de privacywetgeving is publicatie pas toegestaan; bij geboorte na 100 jaar, bij huwelijk na 75 jaar en bij overlijden na 50 jaar. Publiceren mag dus niet voordat de betreffende data zijn bereikt. Inzien van gegevens mag en kan wel.
Wilt u de gegevens bekijken, neem dan contact op met één van de leden van de werkgroep.
Een andere grote klus die de werkgroep heeft opgepakt is het controleren van alle gedigitaliseerde aktes van de voormalige gemeente Zederik.
Destijds heeft de gemeente Zederik alle aktes laten scannen en moest de juiste akte aan de juiste persoon “gelinkt” worden. De werkgroep is op verzoek van de gemeente aan de slag gegaan, heeft alle aktes gecontroleerd en waar nodig de fouten eruit gehaald.
In 2016 is een overzicht gemaakt en waren er, niet te geloven, ongeveer 47.000 aktes nagekeken.

De werkgroep verzamelt ook geboorte-, trouw- en rouwkaarten. Kaarten die u niet meer wilt bewaren zijn dan ook van harte welkom! Maar ook de kaarten die u wel graag wilt bewaren zijn welkom. Deze worden ingescand en gearchiveerd en kunt u weer terugontvangen.

Ook op onze website zijn veel gegevens te vinden, kijk eens bij Collecties – DTB-boeken. Daar vindt u bijvoorbeeld informatie over doop- en trouwinschrijvingen.

 

Nieuwe toegangen akten Burgerlijke Stand Overijssel.

Bij Collectie Overijssel zij nieuwe toegangen op akten van de Burgerlijke Stand toegevoegd, het betreft:

  • Olst, geboorten, 1831 t/m 1840 en 1908 t/m 1912

Met deze nieuwe nadere toegangen zijn in totaal 1.806 akten beschikbaar gekomen. Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via de websiteWie was Wie en Open Archieven.

 

Nul op het rekest.

Archiefonderzoekers die stads-, streek- of regionale geschiedenis willen bestuderen, maken veel gebruik van resolutieregisters, die min of meer te vergelijken zijn met de tegenwoordige notulen van het college van burgemeester en wethouders. Voor 1795 werden publieke diensten namelijk lokaal georganiseerd, gefinancierd en gereguleerd, waardoor deze resolutieregisters veel inzicht geven in de regels en voorzieningen in een bepaalde stad of regio in die tijd.

Rekesten (ook aangeduid als requesten of rekwesten) zijn verzoeken die konden worden ingediend door inwoners van een stad of bewoners van het bijbehorende buitengebied. Vaak gingen deze rekesten over remissie: kwijtschelding van pacht- of huurachterstanden. Verrassend genoeg werden deze verzoeken in veel gevallen toegewezen en soms letterlijk overgenomen in de verordeningen.
Lees hier verder.

 

1 juli 2024

Het Archief, alles wat je ervoor en -van weten moet.

Als je voor het eerst iets zoekt in een archief, kan dat lastig zijn. Daarom hebben archiefinstellingen video's en flyers gemaakt om je op weg te helpen.

Kijk hier verder.